Generic placeholder image

הגדלת מסגרת אשראי

בעלי עסקים שגויסו למילואים בצו 8 יקבלו מאתנו הגדלה של 10% במסגרת האשראי בחשבון

במטרה להקל על בעלי עסקים שגויסו למילואים בצו 8, ולאפשר לעסקים שלהם להמשיך לפעול, בנק-מזרחי טפחות מרחיב את מסגרת האשראי של העסקים בשיעור של 10% ועד 50,000 ₪ תוספת למסגרת הקיימת

מי זכאים להלוואה

  • בעלי עסקים בכל הארץ שיש להם בבנק חשבון פרטי-עסקי או חשבון תאגיד, וגויסו למילואים בצו 8 במהלך מלחמת חרבות ברזל

לקוחות בטיפול משפטי ובעלי חשבונות מוגבלים או בכינוס נכסים, אינם זכאים להטבה

תוקף ההטבה

עד תום מסגרת האשראי שניתנה לחשבון

איך מקבלים את ההלוואה

כדי לקבל את ההטבה יש לפנות לבנקאי האישי בסניף

 

 

 

הבהרות

  • מתן ההטבה בכפוף לתנאי הבנק
  • מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת