Generic placeholder image

איתור חשבונות מוגבלים

איתור וחיפוש חשבונות מוגבלים המופיעים בדיווחי בנק ישראל

איך מאתרים חשבונות מוגבלים?

  • יש להקליד את מספר החשבון ומספר הסניף כפי שהם מופיעים על הפס המגנטי בתחתית הצ'ק
  • יש לבחור את שם הבנק מתוך הגלילה
  • לסיום יש ללחוץ על "שלח"

לתשומת ליבך!
החשבונות המוגבלים בבנקים המסחריים מוצגים על פי נתוני בנק ישראל.
מזרחי-טפחות אינו אחראי לשלמות ונכונות המידע.

פרטים אישיים

נא למלא מספר חשבון עד 11 ספרות כפי שמופיע על הפס המגנטי בתחתית הצ'ק
נא למלא מספר סניף עד 3 ספרות כפי שמופיע על הפס המגנטי בתחתית הצ'ק
נא לבחור בנק