Generic placeholder image

איתור חשבונות מוגבלים

איתור וחיפוש חשבונות מוגבלים המופיעים בדיווחי בנק ישראל

הזן נתונים

  • יש להקליד את מספר החשבון ומספר הסניף כפי שהם מופיעים על הפס המגנטי בתחתית השיק.
  • יש לבחור את שם הבנק מתוך הגלילה.
  • לסיום יש ללחוץ על "שלח"

לתשומת ליבך!
החשבונות המוגבלים בבנקים המסחריים, מוצגים על פי נתוני בנק ישראל.
מזרחי טפחות אינו אחראי לשלמות ונכונות המידע.

פרטים אישיים

נא למלא מספר חשבון עד 11 ספרות
נא למלא מספר סניף עד 3 ספרות
נא למלא בנק