Generic placeholder image

איתור חשבונות מוגבלים

איתור וחיפוש חשבונות מוגבלים המופיעים בדיווחי בנק ישראל

איך מאתרים חשבונות מוגבלים?

  • יש להקליד את מספר החשבון ומספר הסניף כפי שהם מופיעים על הפס המגנטי בתחתית הצ'ק
  • יש לבחור את שם הבנק מתוך הגלילה
  • לסיום יש ללחוץ על "שלח"

לתשומת ליבך!
החשבונות המוגבלים בבנקים המסחריים מוצגים על פי נתוני בנק ישראל.
מזרחי-טפחות אינו אחראי לשלמות ונכונות המידע.

פרטים אישיים

אנא למלא מספר חשבון נא למלא מספר חשבון עד 11 ספרות כפי שמופיע על הפס המגנטי בתחתית הצ'ק
אנא למלא מספר סניף נא למלא מספר סניף עד 3 ספרות כפי שמופיע על הפס המגנטי בתחתית הצ'ק
נא לבחור בנק