Generic placeholder image Generic placeholder image
איך מפיקים אישור ניהול חשבון?
איך מפיקים אישור ניהול חשבון?

באתר הבנק ניתן להפיק אישור ניהול חשבון בקלות וללא תשלום:

  1. נכנסים באתר הפעולות לעובר ושב שלי
  2. לוחצים על אישורים ומסלולי עמלות>>ניהול חשבון
  3. בוחרים את החשבון הרצוי
  4. לוחצים על כפתור "אישור ניהול חשבון חתום"


האישור המתקבל כולל את הפרטים הבאים:

שם הלקוח, מספר ת.ז. או דרכון, תאריך פתיחת חשבון, סניף, מספר חשבון, שם חשבון ומספר זה"ב (IBAN)).

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות