ביטוח נסיעות לחו"ל

רוכשים את ביטוח הנסיעות החדש של כלל ביטוח ופיננסים​ הכולל כיסוי לקורונה ונהנים מ-10% הנחה לחברי מועדון הכרטיס מזרחי-טפחות

לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ולפרטים
בלחיצה על הלינק תפתח לשונית נוספת בדפדפן לאתר "כלל ביטוח ופיננסים"​

 

 

הבהרות

האמור הינו מידע כללי בלבד והוא כפוף לתנאי הקבלה של כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן- "החברה המבטחת") ולנוסח המלא של הפוליסה לרבות חריגיה וסייגיה. הנחה וההטבות למצטרפים חדשים בלבד. החברה המבטחת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את מתן ההטבות בכל עת. אין לראות באמור לעיל משום מצג או התחייבות מצד מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות –"הכרטיס". על כל מי שמבקש לרכוש את מוצר הביטוח לבדוק אותו ואת מידת התאמתו לדרישותיו. מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות – "הכרטיס" אינו אחראי על המוצר ו/או ההתקשרות עם החברה המבטחת. מכירת המוצרים תעשה על ידי החברה המבטחת בכפוף להוראות כל דין. ההטבה תקפה רק באמצעות הלינק המצורף ותינתן במעמד הקנייה.