כלל
חדש בכלל ביטוח ופיננסים ללקוחות מזרחי טפחות 
לקוחות מועדון הכרטיס זכאים להנחה בשיעור של 30% *ברכישת פוליסת ביטוח המעניקה פיצוי כספי חד פעמי בקרות מחלת סרטן ("מדיכלל פיצוי לסרטן") והנחה בשיעור של 50% ** ברכישת כתב שירות המעניק שירותי ליווי מקצועיים בעת משבר רפואי ("כתב שירות חמ"ל בר גפן").
איך ממשים את ההטבה? 

הבהרות  

האמור הנו מידע כללי והוא כפוף לתנאי הקבלה של כלל חברה לביטוח בע"מ ("החברה המבטחת") ולנוסח המלא של תכנית הביטוח לרבות חריגיה וסייגיה שניתן לעיין באתר www.clalbit.co.il ההטבות למצטרפים חדשים עד ה-31.3.2022 בלבד| החברה המבטחת רשאית להפסיק ו/או לשנות את מתן ההטבות בכל עת על פי שיקול דעתה| *הנחה במדיכלל פיצוי לסרטן הנה מדורגת: 30% בשנתיים הראשונות לביטוח; 20% בשנה השלישית לביטוח; ו- 15% בשנה הרביעית לביטוח, בלבד. ההנחה תינתן עד גיל 65 בלבד (גם במקרה בו ההצטרפות לביטוח התקיימה לפני גיל זה) |**הנחה בכתב שירות חמ"ל בר גפן: 50% בשנה הראשונה לביטוח, בלבד. הכיסוי בכתב השירות ניתן באמצעות ספק השירות חמ"ל בר גפן| הנחות מדמי הביטוח מתעריפון בסיסי ("תעריף ספר") | לאחר תום תקופת ההנחה תחל גביית תעריף מלא באופן אוטומטי | אין לראות באמור לעיל משום מצג או התחייבות מצד מזרחי טפחות. על כל מי שמבקש לרכוש את המוצר לבדוק אותו ואת מידת התאמתו לדרישותיו. מזרחי טפחות אינו אחראי על המוצר ו/או ההתקשרות עם החברה המבטחת ומכירת המוצרים תעשה על ידי החברה המבטחת בכפוף להוראות כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם.

 

להורדת קוד הטבה אישי למימוש המבצע:
נא למלא ת.ז.
נא לבחור ארץ מוצא
נא למלא מספר דרכון
נא למלא 6 ספרות אחרונות של כ. אשראי
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
מייל לא חוקי
קוד הטבה אישי:
הינך רשום להטבה זו:
נשלח למספר:
נשלח למייל:

עכשיו אפשר ליהנות מההטבה! מידע על המימוש מפורט בתנאי ההטבה