ביטוח נסיעות לחו"ל

רוכשים את ביטוח הנסיעות החדש של כלל ביטוח ופיננסים​ הכולל כיסוי לקורונה ונהנים מ-12% הנחה לחברי מועדון הכרטיס מזרחי-טפחות

לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל ולפרטים
בלחיצה על הלינק תפתח לשונית נוספת בדפדפן לאתר "כלל ביטוח ופיננסים"​

 

 

הבהרות

האמור הינו מידע כללי בלבד והוא כפוף לתנאי הקבלה של כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן- "החברה המבטחת") ולנוסח המלא של הפוליסה לרבות חריגיה וסייגיה. הנחה וההטבות למצטרפים חדשים בלבד. החברה המבטחת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את מתן ההטבות בכל עת. אין לראות באמור לעיל משום מצג או התחייבות מצד מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות –"הכרטיס" . על כל מי שמבקש לרכוש את מוצר הביטוח לבדוק אותו ואת מידת התאמתו לדרישותיו. מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות –"הכרטיס" אינו אחראי על המוצר ו/או ההתקשרות עם החברה המבטחת. מכירת המוצרים תעשה על ידי החברה המבטחת בכפוף להוראות כל דין. ההטבה תקפה רק באמצעות הלינק המצורף ותינתן במעמד הקניה.