Generic placeholder image

תהליך הגיוס לבנק

הגיוס לבנק כולל מספר שלבים, החל משליחת קורות חיים ועד לחתימת הסכם העבודה

  1. שלב המיון הראשוני - הגשת מועמדות וצירוף קורות חיים למדור גיוס, לבדיקת התאמה בין נתונייך למשרות הזמינות.

  2. ראיון טלפוני ראשוני - שיחה טלפונית עם נציג ממדור גיוס, בה נבדקת ההתאמה ההדדית הראשונית. זה הזמן מבחינתכם להציג נתונים כמו צפי לסיום לימודים, אזורי עבודה מועדפים, ציפיות שכר, תפקידים שבהם אתם מעוניינים ועוד.

  3. זימון למכון מיון או למרכז הערכה - יום המיון כולל מבחני מחשב, מבחני אמינות, דינמיקה קבוצתית וראיון אישי עם פסיכולוג תעסוקתי. 
    לחלק מהתפקידים (טלרים, בנקאי משכנתאות, בנקאים במרכזי הבנקאות הטלפוניים) אנחנו עורכים מרכזי הערכה מרוכזים בהשתתפות נציג ממדור הגיוס של הבנק. 
    אם נבחנת בעבר במכון מיון עבור ארגון אחר: ניתן להסב את התוצאות עבור הבנק עד שנתיים מיום האבחון ורק לאחר שהענקת את הסכמתך לכך בכתב. לעיתים יש צורך בהשלמות לבחינה שנעשתה בהתאם לתפקיד המיועד.

  4. ​​ראיון אישי - מטרת הראיון היא להכיר אותך לעומק ולבדוק את התאמתך לתפקיד המוצע. המראיין עשוי להיות מנהל מקצועי בארגון ו/או נציג ממדור גיוס.

  5. שיחות עם ממליצים -  נשוחח עם ממליצים ממקומות עבודה קודמים שלך. הפנייה לממליצים תיערך אך ורק לאחר קבלת אישורך.

  6. שיחת שכר - בשיחת שכר יוצגו לך בצורה מפורטת ומקיפה מרכיבי השכר בבנק והתנאים הנלווים, וייחתמו טפסים רלוונטיים.

 

בהצלחה!