Generic placeholder image

לומדים ומתקדמים בבנק

אנו במזרחי-טפחות משקיעים רבות בקידום כישוריהם המקצועיים והאישיים של העובדים. זאת, כחלק ממדינות הבנק הדוגלת בקידום עובדים ואיוש משרות מקרב עובדי הבנק, ותפיסת פיתוח ההון האנושי כאאמצעי להשגת האסטרטגיה העסקית של הבנק.

אצלנו במזרחי-טפחות בונים עליך ומטפחים אותך לאורך זמן. לצורך כך בנינו מערך ליווי והכשרה החל מכניסתך לתפקיד ודרך צמתי התפתחות קריירה אישיים, מקצועיים וניהוליים. במסגרת המחויבות לפיתוח העובדים, הבנק מעודד קידום פנים ארגוני ומינוי מנהלים בקרב עובדיה.

אנו מטפחים תרבות של חניכה – מנהלים חונכים עובדים, עמיתים חונכים עמיתים. מרכז ההדרכה מקיים הדרכות מקיפות לכל הדרגים - החל בעובדים חדשים וכלה במנהלים. רוב ההדרכות נערכות במרכז ההדרכה של הבנק, בבניין מט"ל בלוד.


תהליכי הדרכה ופיתוח אישי נערכים לאורך כל תקופת העבודה וכוללים:

  • הקניית מיומנויות מקצועיות בתחומי הבנקאות השונים (אשראי, השקעות וכדומה)
  • הקניית מיומנויות בנושאים בין-אישיים הקשורים לתחום עיסוקו של הבנקאי: מכירות, שירות, שיווק, ניהול מו"מ עסקי וייזום
  • הקניית מיומנויות בתחומי המיחשוב, הכרת שיטות טכנולוגיות מתקדמות והטמעתן
  • פיתוח מנהלים בכל רמות הניהול בבנק

הבנק מעודד את עובדי הבנק לקחת חלק פעיל בעבודת ההדרכה בפועל. עובדים המועמדים להשתלב בהדרכה עוברים הכשרה בתחומי ההדרכה והלמידה ומשתלבים כמדריכים בנוסף לעבודתם המקצועית.


מסלולי פיתוח קריירה

הבנק מציע מספר מסלולים לפיתוח קריירה לעובדים ולמנהלים:

  • תכניות לפיתוח מנהלים - תכניות המיועדות למנהלי סניפים ומחלקות, ולמנהלי תחומים ומדורים. התכנית כוללת קורסים רבים, ייעוץ אישי וסדנאות העשרה.
  • ​תכנית הכשרה לתפקידים עתידיים - איתור עובדים ומנהלים המתאימים לקידום ניהולי והכשרתם במסגרת עתודה לניהול, קורס ניהול מתקדם ותכנית "מטרה" המיועדת להכשרת מנהלים לתפקידי ניהול בכיר. בנוסף קיימות תכניות להכשרת עובדים לתפקידים מקצועיים עתידיים (למשל – עתודה למנהלי עסקים).