Generic placeholder image

משקיעים בקהילה

מקדמים חדשנות ויזמות למען קהילה אנושית יותר

כארגון עסקי הנשען בפעילותו על הקהילה שבה הוא פועל, הבנק רואה עצמו מחויב למעורבות והשקעה בקהילה.


האסטרטגיה החברתית של הבנק כוללת ארבעה נושאי ליבה:

 • יזמות עסקית חברתית
  הבנק מתמקד בתחום היזמות עסקית-חברתית ויוזמות להתנהלות כלכלית נבונה.
 • יזמות, ילדים, נוער וסטודנטים
  כבנק מוביל שוק בעל תפיסה חדשנית וראייה עתידית הבנק שם דגש על תחומים שבהם ההשקעה תשפיע על העתיד באופן משמעותי לטובת החברה בישראל בדגש על דור העתיד – יזמות של ילדים, נוער וסטודנטים מהפריפריה החברתית והגאוגרפית
 • יוזמים בשטח
  הבנק מעודד יוזמות של מעורבות חברתית בקרב עובדי הבנק ובני משפחותיהם כמו גם בקרב הציבור הרחב
 • חינוך וחברה
  במסגרת הפעילות הקהילתית חשוב לבנק לקדם את תחום החינוך והחברה ולחזק את קשריו עם הקהילות המקומיות שבקרבן הוא פועל בעיקר על ידי פעילות "נפגשים במזרחי-טפחות".