הסכמים (חוזים אחידים)


 1. הסכם לתנאי עסק כלליים
  מסמך שינויים מפורט תנאים כלליים לניהול חשבון / תנאים כלליים לפעילות באשראי - ינואר 2022
  תנאים כלליים לניהול חשבון - ינואר 2022
  תנאים כלליים לפעילות באשראי ללקוח פרטי - ינואר 2022
  תנאים כלליים לפעילות באשראי ללקוח עסקי - ינואר 2022

 2. הסכם פתיחת חשבון עובר ושב וניהולו
  תנאים כלליים לניהול חשבון​

 3. הסכם להפקדת כספים לזמן קצוב לתקופה העולה על שנה
  פיקדונות - הסכם לדוגמה מט"י​
  פיקדונות - הסכם לדוגמה מט"ח

 4. הסכם למתן אשראי (למעט העמדה חד צדדית של מסגרת אשראי התאגיד הבנקאי)
  4.1 תנאים כלליים לפעילות באשראי ללקוחות עסקיים (עברית)
  4.2 תנאים מיוחדים להלוואות מט"י ללקוח עסקי
  4.3 תנאים מיוחדים להלוואות במט"ח ללקוח עסקי​​
  4.4 תנאים כלליים לפעילות באשראי ללקוחות פרטיים (עברית)
  4.5 תנאים מיוחדים להלוואות מט"י ללקוח פרטי
  4.6 תנאים מיוחדים להלוואות במט"ח ללקוח פרטי​
  4.7 הסכם מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב (עו"ש) ובחשבון חוזר דיבטורי (חח"ד)​
  4.8 הסכם למתן אשראי*​ (דוגמה להסכם הלוואה לדיור)
  * נוסח הסכם ההלוואה הינו דינאמי ומשתנה לפי הרכב ההלוואה שנבחר על ידי הלקוח ונתונים נוספים הקשורים בצדדים להסכם ההלוואה.

 5. הסכם פיקדון ני"ע ערך למשמרת
  תנאים כלליים לפעילות בניירות ערך (כולל סעיף 7 - שמירת ני"ע ואחזקתם)

 6. ייפוי כוח או הרשאה מסוג אחר
  ייפוי כוח (תדפיס לדוגמה)

 7. הסכם ערבות לטובת התאגיד הבנקאי
  7.1. כתב​ ערבות
  7.2 ערבות מתמדת מוגבלת בסכום להבטחת כל חוב​
  7.3. ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום להבטחת כל חוב
  7.4. כתב ערבות ​קיזוז ושעבוד כספים וזכויות​
  7.5 כתב ערבות להסכם הלוואה


 8. הסכם לקבלת כרטיס להפעלת מסוף בנק לשם ביצוע עסקה
  8.1 הצטרפות לכרטיס אשראי ישראכרט\אמק"ס​​
  8.2 הצטרפות לכרטיס אשראי כאל
  8.3 הצטרפות לכרטיס אשראי MAX
  8.4 הצטרפות לכרטיס ברק
 9. הסכם בנושא הוראות טלפוניות
  תנאים למתן הוראות לבנקאי באמצעי תקשורת​


  ​​​​​​​