Generic placeholder image

ביצוע וסליקת פעולות אצל ברוקרים/קסטודיאנים


ביצוע הוראות בניירות ערך זרים מותנה באישור הברוקרים לצורך שליחתן לבורסה הרלוונטית. יתכן שתהיה מניעה לרכוש או להחזיק ניירות ערך זרים באמצעות הבנק, בהתאם למדיניות הקסטודיאנים לצורך סליקת העסקאות. 
הודעות שוטפות אשר יועברו מהקסטודיאנים לעניין מדיניות החזקה או סליקה של ניירות ערך זרים יפורסמו באתר הבנק, והאפשרות לסחור/ לסלוק סוגי ניירות ערך זרים תתעדכן בהתאם. 
במקרים בהם תוגבל האפשרות על ידי הקסטודיאן/ הברוקר לבצע פעולות בניירות ערך ספציפיים, תפורסם הודעה על כך בהקדם האפשרי באתר האינטרנט של הבנק, תוך עידכון במידת הצורך ללקוחות המחזיקים בסוגי ניירות ערך אלו. 


הודעות מברוקרים/קסטודיאנים

הודעה על הפסקת שירותי ניירות ערך זרים ל-Russian and/ or Belarusian persons בשל סנקציות הקשורות לרוסיה:
החל מחודש פברואר 2022, גופים בינלאומיים, וביניהם משרד הבקרה האמריקאי על נכסים זרים (OFAC), מחלקת האכיפה לסנקציות כלכליות במשרד האוצר הבריטי, הנציבות האירופית, וגופים רגולטוריים נוספים, הטילו סנקציות בינלאומיות על מדינות, ישויות ויחידים בקשר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה.
בהתאם לדין, למדיניות הבנק בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור וכחלק מניהול סיכוניו, הבנק מציית לתוכניות סנקציות בינלאומיות ופועל למניעת כל פעילות שעלולה לעקוף ו/ או להפר את תוכניות הסנקציות השונות.
על פי החלטת הבנק, החל מיום 1.8.24, הבנק לא יספק שירותי ניירות ערך ביחס לניירות ערך זרים למי שהינו Russian and/ or Belarusian person, לרבות שירותי ביצוע עסקאות ביחס לניירות ערך זרים (קנייה ו/ או מכירה) וכן ייעוץ השקעות בנוגע לניירות ערך זרים, גם אם שירותים אלו מתקבלים באמצעות ניהול תיקים. יצוין כי זכויות הנובעות מאחזקת ניירות ערך אלו, כמו קבלת דיבידנד, לא ייפגעו. זאת, בכפוף לתוכניות סנקציות נוספות שעשויות לחול על החשבון ו/ או על פעולות המתנהלות במסגרת החשבון.

לעניין זה, "Russian and/ or Belarusian person" - בהתאם להגדרות הרגולציה האירופאית Council Regulation (EU) 2022/398:
Russian and/ or Belarusian national, natural person residing in Russia and/ or Belarus, entity or body established in Russia and/ or Belarus.

Update regarding changes to foreign securities services due to Russia-related sanctions

Since February 2022, international institutions such as OFAC, the European Commission, and other regulatory bodies have imposed sanctions on countries, entities, and individuals in connection with the Russia-Ukraine war

In compliance with the law, the bank's anti-money laundering and counter-terrorism financing policy, and as part of its risk management approach, the bank complies with international sanctions programs and takes action to prevent any activity that could circumvent and/or violate these sanctions programs

Based on the bank's decision, starting on August 1, 2024, the bank will no longer provide services related to foreign securities to any Russian and/ or Belarusian Persons. This includes the provision of foreign securities investment advice and transactional execution services (buying and/ or selling), regardless of whether these services are received on a portfolio management basis. Please note that any rights derived from such holdings of foreign securities (such as dividends) will not be affected. This is subject to additional sanction programs that may apply to the account and/or activities conducted within the account

For this purpose, "Russian and/or Belarusian person" is defined according to the European Council Regulation (EU) 2022/398 as: a Russian and/or Belarusian national, a natural person residing in Russia and/or Belarus, or an entity or body established in Russia and/or Belarus


עדכון לגבי שינוי במועד הסליקה של מניות בארה"ב ובקנדה
החל מיום 27 במאי 2024, סליקת עסקאות במניות הרשומות למסחר בקנדה תבוצע ביום המסחר העוקב ליום ביצוע העסקה (T+1). כמו כן, החל מיום 28 במאי 2024, סליקת עסקאות במניות הרשומות למסחר בארצות הברית, תבוצע ביום המסחר העוקב ליום ביצוע העסקה (T+1). עד למועד השינוי, סליקת המניות תתבצע ביום המסחר השני העוקב ליום ביצוע העסקה (T+2).

Starting from May 27th , 2024, clearing of transactions in shares listed for trading in Canada will be carried out on the trading day following the transaction day (T+1)
In addition, starting from May 28th , 2024, clearing of transactions in shares listed for trading in the United States will be carried out on the trading day following the transaction day (T+1)
Until this change, the shares will be cleared on the second trading day following the day of the transaction


עדכון על הפסקת מתן שירותי ניירות ערך שהונפקו על ידי שותפויות אמריקאיות (Publicly Traded Partnerships)
בעקבות שינויים בדיני המס בארה"ב, שצפויים להיכנס לתוקף ב-1.1.2023, יחולו הסדרי ניכוי מס שונים על מכירה או העברה של ניירות ערך שהונפקו על ידי שותפויות אמריקאיות. לאור זאת, הוחלט בבנק מזרחי-טפחות כי לא יינתנו שירותי ניירות ערך בעסקאות שייערכו עם שותפויות אלה.
מ-26.10.2022, הבנק לא מאפשר ללקוחותיו לבצע עסקאות קנייה או קבלה של ניירות ערך שהונפקו על ידי שותפויות אמריקאיות.


הודעת Bank of New York Mellon לגבי Executive Order 13959 ו Executive Order 14032 (התקבלה בתאריך 11/6/2021)

The Bank of New York Mellon, together with its affiliates (collectively, “BNY Mellon” or the “Company”), is writing to provide an update on the Company’s activities following the amended Executive Order 13959 of June 3, 2021
 
One June 4, 2021, BNY Mellon published an external Netinfo® informing clients that the Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control ("OFAC) published a new Executive Order (the "Order") concerning securities investments that finance certain companies operating in the defense and related materiel sector or the surveillance technology sector of the People's Republic of China ("PRC"). The Order amends and replaces securities-focused sanctions against certain PRC companies introduced by Executive Order 13959 on November 12, 2020
The Order will affect transactions in the publicly traded securities of 59 sanctioned entities beginning 12:01 a.m. eastern time on August 2, 2021
Key updates in this most recent amended Order include 
  
OFAC published a new list of affected companies , the Non-SDN Chinese Military- Industrial Complex Companies List (“NS-CMIC List”), which has both added and removed entities from the former, now retired Non-SDN Communist Chinese Military Companies List 
The Order targets only names that exactly match entities listed on the NS-CMIC List, and “close name matches” are no longer in scope of the prohibitions 
 Subsidiaries of companies on the NS-CMIC list are not in scope (unless explicitly referenced on the list itself)

In addition, BNY Mellon would like to update you on the following actions we have taken in response to these developments

  
 Coordination with appropriate internal teams to allow transactions involving these securities to be processed during the period in which sanctions are not in effect (i.e., June 3, 2021 until the effective date of August 2, 2021).
 Engaged with our list management providers to source information on securities potentially impacted by the Order in advance of the effective date 
Initiated forthcoming enhanced information reporting for clients of the Company with securities that may be potentially impacted by the Order
 Development of Frequently Asked Questions for client usage 
Please be further advised that BNY Mellon, at its sole discretion, reserves the right to decline activity determined by BNY Mellon, after careful review, to be prohibited by
. the Order 

הודעת Bank of New York Mellon לגבי Executive Order 13959  (התקבלה בתאריך 7/1/2021)

The Bank of New York Mellon, together with its affiliates (collectively, “BNY Mellon” or the “Company”), is writing to provide an update on the Company’s activities following the promulgation of Executive Order 13959 on November 12, 2020 (the “Order”) introducing sanctions on certain named Chinese military companies. The Order introduces certain prohibitions related to transactions in publicly traded securities of certain entities identified in accordance with or consistent with Section 1237 of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1999, as amended (collectively, the “Sanctioned Entities”), or any securities that are derivative of, or are designed to provide investment exposure to, the securities of such Sanctioned Entities.  

Importantly, the Order will affect transactions in the publicly traded securities of 31 Sanctioned Entities beginning 9:30 a.m. eastern standard time on January 11, 2021. In addition, as of December 3, 2020, the Order will also affect transactions in the publicly traded securities of four additional Sanctioned Entities beginning 9:30 a.m. eastern standard time on February 1, 2021. The names of those 35 Sanctioned Entities currently identified pursuant to the Order and their applicable sanctions effective dates are included in the appendix for your convenience. 

As part of BNY Mellon’s enterprise-wide compliance program that is seeking to maintain compliance in all material respects with the Office of Foreign Assets Control (“OFAC”) requirements and to prevent BNY Mellon from engaging in transactions involving sanctions targets, BNY Mellon has coordinated with its securities information providers in an effort to identify publicly traded securities which may be impacted by the Order (“Sanctioned Securities”). BNY Mellon respectfully notes that the Order does not restrict transactions in Sanctioned Securities prior to the applicable sanctions effective date.  

For all assets in our custody, BNY Mellon’s enterprise-wide sanctions compliance screening protocols include automated scan/name recognition software programs that monitor account activity and transactions for global sanctions purposes against all applicable sanctions lists. 

To aid in efforts to comply with the Order, BNY Mellon will require a compliance attestation for activity suspended by its sanctions screening protocols and identified as potentially implicating the Order. Additional attestations for depositories might also be required after the effective date. BNY Mellon, in conjunction with the above-noted compliance attestation requirements, will, at its sole discretion, process permissible divestments or transfers of the Sanctioned Securities, consistent with the Order, provided settlement occurs prior to the conclusion of any applicable wind-down period. 

We remain actively engaged in multiple efforts with key industry groups, including efforts that are designed to bring a series of specific and key questions to OFAC’s attention to clarify certain aspects of the scope and parameters of the Order that remain unclear. Pursuant to OFAC guidance issued January 6, 2021, BNY Mellon will engage in normal market supporting activities for both U.S. and non-U.S. persons, such as clearing, settlement, custody, transfer agency, back-end services, and other such support services, to the extent that such support services are not provided to U.S. persons in connection with prohibited transactions. Please be advised that BNY Mellon, in response to evolving OFAC guidance, at its sole discretion, reserves the right to decline activity determined by BNY Mellon, after careful review, to be prohibited by the Order.   


הודעת Bank of New York Mellon לגבי ניירות CRB (התקבלה בתאריך 2/7/2020)  

Update: Cannabis Related Investments

In recent years, several international jurisdictions have relaxed cannabis1 enforcement or have legalized cannabis for medical and/or recreational purposes. In EMEA, while laws vary by jurisdiction, an increasing number recognize certain medicinal cannabis production, supply and use as being lawful or tolerated. In Canada, medicinal and recreational use is legal.

Cannabis-related business (CRB) activity in certain circumstances remains illegal in many jurisdictions, including at the U.S. federal level.

In response to recent legislation changes, last year BNY Mellon rolled out the Tier I Global CRB Policy, which notes that “Permitted Business Activities” may be subject to additional regional and local restrictions based on applicable legal and regulatory requirements. These activities include services when provided for the Company’s clients in relation to Permitted Securities.

Those securities that are permitted include Securities issued by CRBs that are listed on the New York Stock Exchange (NYSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ), the Toronto Stock Exchange (TSX), and the TSX Venture (TSX-V), and such other securities as may be approved from time to time by our internal governance committees.

In EMEA, the Tier II EMEA CRB Policy has undergone legal and compliance reviews and will have a effective date of July 1, 2020. This policy is set to align with the previously communicated global policy; except where there are further restrictions under local law.

 

At this point in time, the only additional restrictions specific to the EMEA policy are:

In relation to the UK

 BNY Mellon legal entities and branches established in the UK will only support Permitted Business Activity in relation to Permitted Securities of a CRB solely conductin activities in relation to medicinal cannabis under license in the UK and/or activities solely in relation to medicinal cannabis outside of the UK that would be capable of licensing in the UK.

 

 In relation to the Netherlands

 The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch will only support Permitted Business Activity in relation to Permitted Securities for a CRB solely conducting activities in relation to ’Exempt Cannabis’ or a CRB solely conducting activities in another jurisdiction that would be legal if undertaken in the Netherlands.

 

CRB securities that were held with BNY Mellon prior to the effective date of the policy, which remain under the same beneficial owner, will continue to be serviced by BNY 

Mellon unless required to be divested by our internal governance committee. However, additional CRB securities that do not meet the requirements outlined in this notice will not be accepted.

 

BNY Mellon continues to monitor trends in CRB transactions and may impose additional restrictions or require additional information in the future. BNY Mellon also has the right to reject any deposit, regardless of the price or market.