יום עסקים בנקאי


יום עסקים בנקאי הוא כל יום, למעט יום שבת, ימי שבתון, שני ימי ראש השנה, ערב יום כיפור ויום כיפור, ראשון של סוכות ושמיני עצרת, פורים, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות, חג השבועות ותשעה באב וכל יום אחר שיקבע על ידי המפקח על הבנקים, כי אינו יום עסקים.


להלן שעות קבלת הוראות לביצוע פעולות*:

ימי חול – עד השעה 18:30

ימי שישי וערבי חג – עד השעה 14:00

 
* ככל שלא קבע המפקח על הבנקים מועד מוקדם יותר לסיום יום עסקים מסוים.