שיעורי ריבית באשראי


‏בס"ד, כ"א בטבת תשפ"ד ‏02‏ בינואר ‏2024‏
‏החל מיום ה', כ"ג בטבת תשפ"ד, ‏2024‏.‏01‏.‏04‏ יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
‏ ^שיעורי ריבית באשראי^
‏בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
‏ ^העלות החדשה המרבית^

סוג חשבון ‏ ‏ ‏ פירוט מרכיבי הריבית ‏השינוי ‏(בנקודות ‏ האחוז) ‏ ‏ ‏ תעריפית ‏ ‏ ‏ מתואמת
‏מסגרת חח"ד ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏תאגידים ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.70%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה -0.25% 12.70% 13.32%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 7.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה -0.25% 13.75% 14.48%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית 8.65%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית -0.25% 14.65% 15.47%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏45%‏.‏2‏ לשנה-לרבעון מראש
‏ללא שינוי
‏דמי ניהול קבועים ‏00‏.‏75‏ ש"ח לחודש
‏ללא שינוי
‏עו"ש חובה ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏תוספת סיכון מרבית - 13.80%
‏שיעור הריבית המרבי -0.25% 19.80% 21.32%
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏שכיר רגיל/ ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 5.55%
‏מועדף/נבחר ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה -0.25% 11.55% 12.06%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 8.35%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה -0.25% 14.35% 15.14%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 10.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית -0.25% 16.20% 17.21%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏עו"ש פרטי- ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.00%
‏רגיל/מועדף ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה -0.25% 12.00% 12.55%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.45%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה -0.25% 15.45% 16.37%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 10.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית -0.25% 16.20% 17.21%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏צעיר רגיל ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 0.35%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה -0.25% 6.35% 6.50%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 3.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה -0.25% 9.75% 10.11%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 7.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית -0.25% 13.20% 13.87%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏ סטודנט ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 0.35%
‏ רגיל ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה -0.25% 6.35% 6.50%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 3.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה -0.25% 9.75% 10.11%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 7.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית -0.25% 13.20% 13.87%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית -0.25% 6.00%
‏ חח"ד ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 8.20%
‏ יחידים * ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה -0.25% 14.20% 14.97%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.55%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה -0.25% 15.55% 16.48%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 11.45%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית -0.25% 17.45% 18.63%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי

‏ כרטיסי אשראי-ישראכרט
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ישראקרדיט ‏ /אמק"ס ‏ קרדיט ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ אשראי ‏ מהיר ‏
‏ישראכרט רגיל-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏ישראכרט רגיל-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%
‏מסטרקרד-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏מסטרקרד-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%
‏גולד מסטרקרד-תעריפית -0.25% 12.55% 14.25% 17.40%
‏גולד מסטרקרד-מתואמת 13.30% 15.22% 18.86%
‏מסטרקרד ביזנס-תעריפית -0.25% 13.30% 14.50% 17.40%
‏מסטרקרד ביזנס-מתואמת 14.14% 15.50% 18.86%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית -0.25% 12.25% 13.95% 17.40%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת 12.96% 14.88% 18.86%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית -0.25% 12.00% 12.50% 14.50%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת 12.68% 13.24% 15.50%
‏וורלד עילית - תעריפית -0.25% 9.00% 9.20% 11.20%
‏וורלד עילית - מתואמת 9.38% 9.60% 11.79%
‏קורפורייט מסטרקרד-תעריפית -0.25% 12.55% 14.25% 17.40%
‏קורפורייט מסטרקרד-מתואמת 13.30% 15.22% 18.86%
‏קורפורייט זהב-תעריפית -0.25% 12.25% 13.95% 17.40%
‏קורפורייט זהב-מתואמת 12.96% 14.88% 18.86%
‏לייפסטייל-תעריפית -0.25% 15.40% 16.30% 17.50%
‏לייפסטייל-מתואמת 16.53% 17.57% 18.97%
‏אמק"ס בלו-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏אמק"ס בלו-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%
‏אמק"ס קרדיט-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏אמק"ס קרדיט-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%
‏אמק"ס ירוק-תעריפית -0.25% 12.55% 14.25% 17.40%
‏אמק"ס ירוק-מתואמת 13.30% 15.22% 18.86%
‏אמק"ס זהב-תעריפית -0.25% 12.35% 13.95% 17.40%
‏אמק"ס זהב-מתואמת 13.07% 14.88% 18.86%
‏אמק"ס פלטינום-תעריפית -0.25% 11.90% 12.50% 14.50%
‏אמק"ס פלטינום-מתואמת 12.57% 13.24% 15.50%
‏סנטוריון-תעריפית -0.25% 7.50% 7.70% 8.20%
‏סנטוריון-מתואמת 7.76% 7.98% 8.51%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית -0.25% 12.25% 14.25% 17.40%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת 12.96% 15.22% 18.86%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית -0.25% 12.25% 13.95% 17.40%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת 12.96% 14.88% 18.86%
‏סופרקארד-ישראכרט-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏סופרקארד-ישראכרט-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%
‏סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית -0.25% 12.55% 14.25% 17.40%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת 13.30% 15.22% 18.86%
‏עו"ד-ישראכרט-תעריפית -0.25% 10.10% 11.00% 14.50%
‏עו"ד-ישראכרט-מתואמת 10.58% 11.57% 15.50%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית -0.25% 10.10% 11.00% 14.50%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת 10.58% 11.57% 15.50%
‏עולמי עובדי הרשויות-תעריפית -0.25% 13.60% 14.80% 17.50%
‏עולמי עובדי הרשויות-מתואמת 14.48% 15.85% 18.97%
‏מועדון חייל יותר-תעריפית -0.25% 15.40% 16.50% 17.50%
‏מועדון חייל יותר-מתואמת 16.53% 17.81% 18.97%

‏ כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ויזה עדיף ‏/דיינרס ‏לארג' ‏ויזה/דיינרס ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ ויזה ‏30‏+ ‏ ‏ ‏ הלואות ‏ אקספרס ‏
‏בייסיק-תעריפית -0.25% 15.60% 16.50% 16.50%
‏בייסיק-מתואמת 16.77% 17.81% 17.81%
‏מקומי-תעריפית -0.25% 15.60% 16.50% 16.50% 17.50%
‏מקומי-מתואמת 16.77% 17.81% 17.81% 18.97%
‏בינלאומי-תעריפית -0.25% 15.60% 16.50% 16.50% 17.50%
‏בינלאומי-מתואמת 16.77% 17.81% 17.81% 18.97%
‏עיסקי-תעריפית -0.25% 15.60% 16.50% 16.50% 17.40%
‏עיסקי-מתואמת 16.77% 17.81% 17.81% 18.86%
‏עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית -0.25% 12.75% 14.25% 14.25% 17.40%
‏עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת 13.52% 15.22% 15.22% 18.86%
‏עיסקי זהב-תעריפית -0.25% 12.75% 14.25% 14.25% 17.40%
‏עיסקי זהב-מתואמת 13.52% 15.22% 15.22% 18.86%
‏ויזה פלטינום-תעריפית -0.25% 12.20% 12.50% 12.50% 14.50%
‏ויזה פלטינום-מתואמת 12.90% 13.24% 13.24% 15.50%
‏דיינרס פלטינום-תעריפית -0.25% 12.75% 14.25% 14.25% 17.40%
‏דיינרס פלטינום-מתואמת 13.52% 15.22% 15.22% 18.86%
‏מועדון כוחות הבטחון-תעריפית -0.25% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%
‏מועדון כוחות הבטחון-מתואמת 7.23% 7.23% 7.23% 7.23%
‏דיינרס מסטרקארד-מתואמת -0.25% 12.75% 14.25% 14.25% 17.40%
‏דיינרס מסטרקארד-תעריפית 13.52% 15.22% 15.22% 18.86%

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ חודש חופש\ ‏ הלוואות ‏ ברגע ל"ק ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ חיוב ‏ חודשי ‏ קבוע
‏ויזה פירסט-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏25%‏.‏11‏ ‏ ‏50%‏.‏9‏ ‏ ‏25%‏.‏9‏
‏ויזה פירסט-מתואמת ‏ ‏85%‏.‏11‏ ‏ ‏92%‏.‏9‏ ‏ ‏65%‏.‏9‏
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏75%‏.‏14‏ ‏ ‏75%‏.‏12‏ ‏ ‏25%‏.‏12‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏79%‏.‏15‏ ‏ ‏52%‏.‏13‏ ‏ ‏96%‏.‏12‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏50%‏.‏17‏ ‏ ‏50%‏.‏14‏ ‏ ‏00%‏.‏13‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏97%‏.‏18‏ ‏ ‏50%‏.‏15‏ ‏ ‏80%‏.‏13‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏50%‏.‏17‏ ‏ ‏50%‏.‏14‏ ‏ ‏00%‏.‏13‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏97%‏.‏18‏ ‏ ‏50%‏.‏15‏ ‏ ‏80%‏.‏13‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏50%‏.‏17‏ ‏ ‏75%‏.‏16‏ ‏ ‏75%‏.‏15‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏97%‏.‏18‏ ‏ ‏10%‏.‏18‏ ‏ ‏94%‏.‏16‏

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ מולטי ‏ ‏ ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏75%‏.‏14‏ ‏ ‏75%‏.‏12‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏79%‏.‏15‏ ‏ ‏52%‏.‏13‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏75%‏.‏17‏ ‏ ‏50%‏.‏14‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏27%‏.‏19‏ ‏ ‏50%‏.‏15‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏75%‏.‏17‏ ‏ ‏50%‏.‏14‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏27%‏.‏19‏ ‏ ‏50%‏.‏15‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏- ‏ ‏50%‏.‏17‏ ‏ ‏75%‏.‏16‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏97%‏.‏18‏ ‏ ‏10%‏.‏18‏

‏ כרטיס אשראי טפחות
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ כרטיס ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ -0.25% 7.00% 7.19%
‏ אשראי ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ עד ‏2008‏.‏11‏.‏30‏ -0.25% 7.50% 7.71%
‏ טפחות ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2008‏.‏12‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏02‏.‏28‏ -0.25% 7.80% 8.03%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏06‏.‏30‏ -0.25% 8.20% 8.46%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏07‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏10‏.‏30‏ -0.25% 8.45% 8.72%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏11‏.‏1‏ עד ‏2013‏.‏02‏.‏28‏ -0.25% 8.75% 9.04%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2013‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2014‏.‏08‏.‏31‏ -0.25% 8.95% 9.25%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2014‏.‏09‏.‏1‏ עד ‏2018‏.‏05‏.‏14‏ -0.25% 9.25% 9.58%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2018‏.‏5‏.‏15‏ עד ‏2020‏.‏04‏.‏14‏ -0.25% 9.50% 9.84%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2020‏.‏04‏.‏15‏ -0.25% 9.70% 10.06%

‏ כרטיס אשראי סטודנט
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ סטודנט ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ -0.25% 7.90% 8.14%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ -0.25% 8.90% 9.20%

שיעורי ריבית באשראי מט"ח
סוג חשבון מרכיב בריבית\מסגרת שיעור השינוי ריבית תעריפית ריבית מתואמת
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ תאגידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עמלת הקצאת אשראי 2.00%
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ יחידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עו"ש חובה ‏ריבית מירבית BR+ 8.00%


‏* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
‏(עמלות), התשס"ח ‏2008‏. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
‏(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.