שיעורי ריבית באשראי


‏בס"ד, ג' בסיון תשפ"ג ‏23‏ במאי ‏2023‏
‏החל מיום א', ח' בסיון תשפ"ג, ‏2023‏.‏05‏.‏28‏ יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
‏ ^שיעורי ריבית באשראי^
‏בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
‏ ^העלות החדשה המרבית^

סוג חשבון ‏ ‏ ‏ פירוט מרכיבי הריבית ‏השינוי ‏(בנקודות ‏ האחוז) ‏ ‏ ‏ תעריפית ‏ ‏ ‏ מתואמת
‏מסגרת חח"ד ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏תאגידים ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.70%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.25% 12.95% 13.59%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 7.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.25% 14.00% 14.75%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית 8.65%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.25% 14.90% 15.75%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏45%‏.‏2‏ לשנה-לרבעון מראש
‏ללא שינוי
‏דמי ניהול קבועים ‏00‏.‏75‏ ש"ח לחודש
‏ללא שינוי
‏עו"ש חובה ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏תוספת סיכון מרבית - 13.80%
‏שיעור הריבית המרבי +0.25% 20.05% 21.61%
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏שכיר רגיל/ ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 5.55%
‏מועדף/נבחר ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.25% 11.80% 12.33%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 8.35%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.25% 14.60% 15.42%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 10.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.25% 16.45% 17.49%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏עו"ש פרטי- ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.00%
‏רגיל/מועדף ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.25% 12.25% 12.82%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.45%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.25% 15.70% 16.65%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 10.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.25% 16.45% 17.49%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏צעיר רגיל ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 0.35%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.25% 6.60% 6.77%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 3.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.25% 10.00% 10.38%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 7.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.25% 13.45% 14.14%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏ סטודנט ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 0.35%
‏ רגיל ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.25% 6.60% 6.77%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 3.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.25% 10.00% 10.38%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 7.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.25% 13.45% 14.14%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.25% 6.25%
‏ חח"ד ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 8.20%
‏ יחידים * ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.25% 14.45% 15.25%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.55%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.25% 15.80% 16.76%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 11.45%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.25% 17.70% 18.91%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי

‏ כרטיסי אשראי-ישראכרט
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ישראקרדיט ‏ /אמק"ס ‏ קרדיט ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ אשראי ‏ מהיר ‏
‏ישראכרט רגיל-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏ישראכרט רגיל-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%
‏מסטרקרד-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏מסטרקרד-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%
‏גולד מסטרקרד-תעריפית +0.25% 12.80% 14.50% 17.65%
‏גולד מסטרקרד-מתואמת 13.58% 15.50% 19.15%
‏מסטרקרד ביזנס-תעריפית +0.25% 13.55% 14.75% 17.65%
‏מסטרקרד ביזנס-מתואמת 14.42% 15.79% 19.15%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית +0.25% 12.50% 14.20% 17.65%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת 13.24% 15.16% 19.15%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית +0.25% 12.25% 12.75% 14.75%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת 12.96% 13.52% 15.79%
‏וורלד עילית - תעריפית +0.25% 9.25% 9.45% 11.45%
‏וורלד עילית - מתואמת 9.65% 9.87% 12.07%
‏קורפורייט מסטרקרד-תעריפית +0.25% 12.80% 14.50% 17.65%
‏קורפורייט מסטרקרד-מתואמת 13.58% 15.50% 19.15%
‏קורפורייט זהב-תעריפית +0.25% 12.50% 14.20% 17.65%
‏קורפורייט זהב-מתואמת 13.24% 15.16% 19.15%
‏לייפסטייל-תעריפית +0.25% 15.65% 16.55% 17.75%
‏לייפסטייל-מתואמת 16.82% 17.86% 19.27%
‏אמק"ס בלו-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏אמק"ס בלו-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%
‏אמק"ס קרדיט-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏אמק"ס קרדיט-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%
‏אמק"ס ירוק-תעריפית +0.25% 12.80% 14.50% 17.65%
‏אמק"ס ירוק-מתואמת 13.58% 15.50% 19.15%
‏אמק"ס זהב-תעריפית +0.25% 12.60% 14.20% 17.65%
‏אמק"ס זהב-מתואמת 13.35% 15.16% 19.15%
‏אמק"ס פלטינום-תעריפית +0.25% 12.15% 12.75% 14.75%
‏אמק"ס פלטינום-מתואמת 12.85% 13.52% 15.79%
‏סנטוריון-תעריפית +0.25% 7.75% 7.95% 8.45%
‏סנטוריון-מתואמת 8.03% 8.25% 8.78%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית +0.25% 12.50% 14.50% 17.65%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת 13.24% 15.50% 19.15%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית +0.25% 12.50% 14.20% 17.65%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת 13.24% 15.16% 19.15%
‏סופרקארד-ישראכרט-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏סופרקארד-ישראכרט-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%
‏סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית +0.25% 12.80% 14.50% 17.65%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת 13.58% 15.50% 19.15%
‏עו"ד-ישראכרט-תעריפית +0.25% 10.35% 11.25% 14.75%
‏עו"ד-ישראכרט-מתואמת 10.86% 11.85% 15.79%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית +0.25% 10.35% 11.25% 14.75%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת 10.86% 11.85% 15.79%
‏עולמי עובדי הרשויות-תעריפית +0.25% 13.85% 15.05% 17.75%
‏עולמי עובדי הרשויות-מתואמת 14.76% 16.13% 19.27%
‏מועדון חייל יותר-תעריפית +0.25% 15.65% 16.75% 17.75%
‏מועדון חייל יותר-מתואמת 16.82% 18.10% 19.27%

‏ כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ויזה עדיף ‏/דיינרס ‏לארג' ‏ויזה/דיינרס ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ ויזה ‏30‏+ ‏ ‏ ‏ הלואות ‏ אקספרס ‏
‏בייסיק-תעריפית +0.25% 15.85% 16.75% 16.75%
‏בייסיק-מתואמת 17.05% 18.10% 18.10%
‏מקומי-תעריפית +0.25% 15.85% 16.75% 16.75% 17.75%
‏מקומי-מתואמת 17.05% 18.10% 18.10% 19.27%
‏בינלאומי-תעריפית +0.25% 15.85% 16.75% 16.75% 17.75%
‏בינלאומי-מתואמת 17.05% 18.10% 18.10% 19.27%
‏עיסקי-תעריפית +0.25% 15.85% 16.75% 16.75% 17.65%
‏עיסקי-מתואמת 17.05% 18.10% 18.10% 19.15%
‏עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית +0.25% 13.00% 14.50% 14.50% 17.65%
‏עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת 13.80% 15.50% 15.50% 19.15%
‏עיסקי זהב-תעריפית +0.25% 13.00% 14.50% 14.50% 17.65%
‏עיסקי זהב-מתואמת 13.80% 15.50% 15.50% 19.15%
‏ויזה פלטינום-תעריפית +0.25% 12.45% 12.75% 12.75% 14.75%
‏ויזה פלטינום-מתואמת 13.19% 13.52% 13.52% 15.79%
‏דיינרס פלטינום-תעריפית +0.25% 13.00% 14.50% 14.50% 17.65%
‏דיינרס פלטינום-מתואמת 13.80% 15.50% 15.50% 19.15%
‏מועדון כוחות הבטחון-תעריפית +0.25% 7.25% 7.25% 7.25% 7.25%
‏מועדון כוחות הבטחון-מתואמת 7.49% 7.49% 7.49% 7.49%
‏דיינרס מסטרקארד-מתואמת +0.25% 13.00% 14.50% 14.50% 17.65%
‏דיינרס מסטרקארד-תעריפית 13.80% 15.50% 15.50% 19.15%

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ חודש חופש\ ‏ הלוואות ‏ ברגע ל"ק ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ חיוב ‏ חודשי ‏ קבוע
‏ויזה פירסט-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏11‏ ‏ ‏75%‏.‏9‏ ‏ ‏50%‏.‏9‏
‏ויזה פירסט-מתואמת ‏ ‏13%‏.‏12‏ ‏ ‏20%‏.‏10‏ ‏ ‏92%‏.‏9‏
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏15‏ ‏ ‏00%‏.‏13‏ ‏ ‏50%‏.‏12‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏08%‏.‏16‏ ‏ ‏80%‏.‏13‏ ‏ ‏24%‏.‏13‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏75%‏.‏17‏ ‏ ‏75%‏.‏14‏ ‏ ‏25%‏.‏13‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏27%‏.‏19‏ ‏ ‏79%‏.‏15‏ ‏ ‏08%‏.‏14‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏75%‏.‏17‏ ‏ ‏75%‏.‏14‏ ‏ ‏25%‏.‏13‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏27%‏.‏19‏ ‏ ‏79%‏.‏15‏ ‏ ‏08%‏.‏14‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏75%‏.‏17‏ ‏ ‏00%‏.‏17‏ ‏ ‏00%‏.‏16‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏27%‏.‏19‏ ‏ ‏39%‏.‏18‏ ‏ ‏23%‏.‏17‏

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ מולטי ‏ ‏ ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏15‏ ‏ ‏00%‏.‏13‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏08%‏.‏16‏ ‏ ‏80%‏.‏13‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏18‏ ‏ ‏75%‏.‏14‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏56%‏.‏19‏ ‏ ‏79%‏.‏15‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏18‏ ‏ ‏75%‏.‏14‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏56%‏.‏19‏ ‏ ‏79%‏.‏15‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏25%‏.‏0‏+ ‏ ‏75%‏.‏17‏ ‏ ‏00%‏.‏17‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏27%‏.‏19‏ ‏ ‏39%‏.‏18‏

‏ כרטיס אשראי טפחות
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ כרטיס ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ +0.25% 7.25% 7.45%
‏ אשראי ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ עד ‏2008‏.‏11‏.‏30‏ +0.25% 7.75% 7.98%
‏ טפחות ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2008‏.‏12‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏02‏.‏28‏ +0.25% 8.05% 8.30%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏06‏.‏30‏ +0.25% 8.45% 8.72%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏07‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏10‏.‏30‏ +0.25% 8.70% 8.99%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏11‏.‏1‏ עד ‏2013‏.‏02‏.‏28‏ +0.25% 9.00% 9.31%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2013‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2014‏.‏08‏.‏31‏ +0.25% 9.20% 9.52%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2014‏.‏09‏.‏1‏ עד ‏2018‏.‏05‏.‏14‏ +0.25% 9.50% 9.84%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2018‏.‏5‏.‏15‏ עד ‏2020‏.‏04‏.‏14‏ +0.25% 9.75% 10.11%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2020‏.‏04‏.‏15‏ +0.25% 9.95% 10.33%

‏ כרטיס אשראי סטודנט
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ סטודנט ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ +0.25% 8.15% 8.40%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ +0.25% 9.15% 9.47%

שיעורי ריבית באשראי מט"ח
סוג חשבון מרכיב בריבית\מסגרת שיעור השינוי ריבית תעריפית ריבית מתואמת
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ תאגידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עמלת הקצאת אשראי 2.00%
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ יחידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עו"ש חובה ‏ריבית מירבית BR+ 8.00%


‏* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
‏(עמלות), התשס"ח ‏2008‏. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
‏(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.