שיעורי ריבית באשראי


סוג חשבון ‏ ‏ ‏ פירוט מרכיבי הריבית ‏השינוי ‏(בנקודות ‏ האחוז) ‏ ‏ ‏ תעריפית ‏ ‏ ‏ מתואמת
‏מסגרת חח"ד ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏תאגידים ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.70%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה 8.30% 8.56%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 7.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה 9.35% 9.68%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית 8.65%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית 10.25% 10.65%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏45%‏.‏2‏ לשנה-לרבעון מראש
‏ללא שינוי
‏דמי ניהול קבועים ‏00‏.‏218‏ ש"ח לרבעון מראש
‏ללא שינוי
‏עו"ש חובה ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏תוספת סיכון מרבית - 13.80%
‏שיעור הריבית המרבי 15.40% 16.31%
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏שכיר רגיל/ ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.55%
‏מועדף/נבחר ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה 8.15% 8.40%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.85%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה 11.45% 11.95%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 12.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית 13.80% 14.53%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏עו"ש פרטי- ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 7.00%
‏רגיל/מועדף ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה 8.60% 8.88%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 10.95%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה 12.55% 13.15%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 12.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית 13.80% 14.53%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏צעיר רגיל ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 1.35%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה 2.95% 2.98%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 5.25%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה 6.85% 7.03%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 9.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית 10.80% 11.25%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏ סטודנט ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 1.35%
‏ רגיל ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה 2.95% 2.98%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 5.25%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה 6.85% 7.03%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 9.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית 10.80% 11.25%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית 1.60%
‏ חח"ד ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 8.20%
‏ יחידים * ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה 9.80% 10.17%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.55%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה 11.15% 11.62%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 11.45%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית 13.05% 13.70%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי

‏ כרטיסי אשראי-ישראכרט
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ישראקרדיט ‏ /אמק"ס ‏ קרדיט ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ אשראי ‏ מהיר ‏
‏ישראכרט רגיל-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏ישראכרט רגיל-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%
‏מסטרקרד-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏מסטרקרד-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%
‏גולד מסטרקרד-תעריפית 8.15% 9.85% 13.00%
‏גולד מסטרקרד-מתואמת 8.46% 10.31% 13.80%
‏מסטרקרד ביזנס-תעריפית 8.90% 10.10% 13.00%
‏מסטרקרד ביזנס-מתואמת 9.27% 10.58% 13.80%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית 7.85% 9.55% 13.00%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת 8.14% 9.98% 13.80%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית 7.60% 8.10% 10.10%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת 7.87% 8.41% 10.58%
‏וורלד עילית - תעריפית 4.60% 4.80% 6.80%
‏וורלד עילית - מתואמת 4.70% 4.91% 7.02%
‏קורפורייט מסטרקרד-תעריפית 8.15% 9.85% 13.00%
‏קורפורייט מסטרקרד-מתואמת 8.46% 10.31% 13.80%
‏קורפורייט זהב-תעריפית 7.85% 9.55% 13.00%
‏קורפורייט זהב-מתואמת 8.14% 9.98% 13.80%
‏לייפסטייל-תעריפית 11.00% 11.90% 13.60%
‏לייפסטייל-מתואמת 11.57% 12.57% 14.48%
‏אמק"ס בלו-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏אמק"ס בלו-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%
‏אמק"ס קרדיט-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏אמק"ס קרדיט-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%
‏אמק"ס ירוק-תעריפית 8.15% 9.85% 13.00%
‏אמק"ס ירוק-מתואמת 8.46% 10.31% 13.80%
‏אמק"ס זהב-תעריפית 7.95% 9.55% 13.00%
‏אמק"ס זהב-מתואמת 8.25% 9.98% 13.80%
‏אמק"ס פלטינום-תעריפית 7.50% 8.10% 10.10%
‏אמק"ס פלטינום-מתואמת 7.76% 8.41% 10.58%
‏סנטוריון-תעריפית 3.10% 3.30% 3.80%
‏סנטוריון-מתואמת 3.14% 3.35% 3.87%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית 7.85% 9.85% 13.00%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת 8.14% 10.31% 13.80%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית 7.85% 9.55% 13.00%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת 8.14% 9.98% 13.80%
‏סופרקארד-ישראכרט-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏סופרקארד-ישראכרט-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%
‏סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית 8.15% 9.85% 13.00%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת 8.46% 10.31% 13.80%
‏עו"ד-ישראכרט-תעריפית 5.70% 6.60% 10.10%
‏עו"ד-ישראכרט-מתואמת 5.85% 6.80% 10.58%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית 5.70% 6.60% 10.10%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת 5.85% 6.80% 10.58%
‏עולמי עובדי הרשויות-תעריפית 9.20% 10.40% 13.80%
‏עולמי עובדי הרשויות-מתואמת 9.60% 10.91% 14.71%
‏מועדון חייל יותר-תעריפית 11.00% 12.10% 13.80%
‏מועדון חייל יותר-מתואמת 11.57% 12.79% 14.71%

‏ כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ויזה עדיף ‏/דיינרס ‏לארג' ‏ויזה/דיינרס ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ ויזה ‏30‏+ ‏ ‏ ‏ הלואות ‏ אקספרס ‏
‏בייסיק-תעריפית 11.20% 12.10% 12.10%
‏בייסיק-מתואמת 11.79% 12.79% 12.79%
‏מקומי-תעריפית 11.20% 12.10% 12.10% 13.80%
‏מקומי-מתואמת 11.79% 12.79% 12.79% 14.71%
‏בינלאומי-תעריפית 11.20% 12.10% 12.10% 13.80%
‏בינלאומי-מתואמת 11.79% 12.79% 12.79% 14.71%
‏עיסקי-תעריפית 11.20% 12.10% 12.10% 13.00%
‏עיסקי-מתואמת 11.79% 12.79% 12.79% 13.80%
‏עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית 8.35% 9.85% 9.85% 13.00%
‏עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת 8.68% 10.31% 10.31% 13.80%
‏עיסקי זהב-תעריפית 8.35% 9.85% 9.85% 13.00%
‏עיסקי זהב-מתואמת 8.68% 10.31% 10.31% 13.80%
‏ויזה פלטינום-תעריפית 7.80% 8.10% 8.10% 10.10%
‏ויזה פלטינום-מתואמת 8.08% 8.41% 8.41% 10.58%
‏דיינרס פלטינום-תעריפית 8.35% 9.85% 9.85% 13.00%
‏דיינרס פלטינום-מתואמת 8.68% 10.31% 10.31% 13.80%
‏מועדון כוחות הבטחון-תעריפית 2.60% 2.60% 2.60% 2.60%
‏מועדון כוחות הבטחון-מתואמת 2.63% 2.63% 2.63% 2.63%
‏דיינרס מסטרקארד-מתואמת 8.35% 9.85% 9.85% 13.00%
‏דיינרס מסטרקארד-תעריפית 8.68% 10.31% 10.31% 13.80%

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ חודש חופש\ ‏ הלוואות ‏ ברגע ל"ק ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ חיוב ‏ חודשי ‏ קבוע
‏ויזה פירסט-תעריפית ‏ ‏85%‏.‏6‏ ‏ ‏10%‏.‏5‏ ‏ ‏85%‏.‏4‏
‏ויזה פירסט-מתואמת ‏ ‏07%‏.‏7‏ ‏ ‏22%‏.‏5‏ ‏ ‏96%‏.‏4‏
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏35%‏.‏10‏ ‏ ‏35%‏.‏8‏ ‏ ‏85%‏.‏7‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏86%‏.‏10‏ ‏ ‏68%‏.‏8‏ ‏ ‏14%‏.‏8‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏10%‏.‏13‏ ‏ ‏10%‏.‏10‏ ‏ ‏60%‏.‏8‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏91%‏.‏13‏ ‏ ‏58%‏.‏10‏ ‏ ‏95%‏.‏8‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏10%‏.‏13‏ ‏ ‏10%‏.‏10‏ ‏ ‏60%‏.‏8‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏91%‏.‏13‏ ‏ ‏58%‏.‏10‏ ‏ ‏95%‏.‏8‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏85%‏.‏13‏ ‏ ‏35%‏.‏12‏ ‏ ‏35%‏.‏11‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏76%‏.‏14‏ ‏ ‏07%‏.‏13‏ ‏ ‏96%‏.‏11‏

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ מולטי ‏ ‏ ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏35%‏.‏10‏ ‏ ‏35%‏.‏8‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏86%‏.‏10‏ ‏ ‏68%‏.‏8‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏35%‏.‏13‏ ‏ ‏10%‏.‏10‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏20%‏.‏14‏ ‏ ‏58%‏.‏10‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏35%‏.‏13‏ ‏ ‏10%‏.‏10‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏20%‏.‏14‏ ‏ ‏58%‏.‏10‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏85%‏.‏13‏ ‏ ‏35%‏.‏12‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏76%‏.‏14‏ ‏ ‏07%‏.‏13‏

‏ כרטיס אשראי טפחות
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ כרטיס ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ 2.60% 2.63%
‏ אשראי ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ עד ‏2008‏.‏11‏.‏30‏ 3.10% 3.14%
‏ טפחות ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2008‏.‏12‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏02‏.‏28‏ 3.40% 3.44%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏06‏.‏30‏ 3.80% 3.85%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏07‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏10‏.‏30‏ 4.05% 4.11%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏11‏.‏1‏ עד ‏2013‏.‏02‏.‏28‏ 4.35% 4.42%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2013‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2014‏.‏08‏.‏31‏ 4.55% 4.63%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2014‏.‏09‏.‏1‏ עד ‏2018‏.‏05‏.‏14‏ 4.85% 4.94%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2018‏.‏5‏.‏15‏ עד ‏2020‏.‏04‏.‏14‏ 5.10% 5.20%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2020‏.‏04‏.‏15‏ 5.30% 5.41%

‏ כרטיס אשראי סטודנט
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ סטודנט ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ 3.50% 3.55%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ 4.50% 4.58%

שיעורי ריבית באשראי מט"ח
סוג חשבון מרכיב בריבית\מסגרת שיעור השינוי ריבית תעריפית ריבית מתואמת
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ תאגידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עמלת הקצאת אשראי 2.00%
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ יחידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עו"ש חובה ‏ריבית מירבית BR+ 8.00%

‏בס"ד, י"ג בניסן תש"פ ‏07‏ באפריל ‏2020‏
‏החל מיום ו', ט"ז בניסן תשע"ט, ‏2020‏.‏04‏.‏10‏ יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה בחשבונות
‏ ^שיעורי ריבית באשראי^
‏עובר ושב, כמפורט להלן:
‏ ^העלות החדשה המרבית^

‏* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
‏(עמלות), התשס"ח ‏2008‏. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
‏(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.