שיעורי ריבית באשראי


סוג חשבון ‏ ‏ ‏ פירוט מרכיבי הריבית ‏השינוי ‏(בנקודות ‏ האחוז) ‏ ‏ ‏ תעריפית ‏ ‏ ‏ מתואמת
‏מסגרת חח"ד ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏תאגידים ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.70%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.40% 8.95% 9.25%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 7.75%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.40% 10.00% 10.38%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית 8.65%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.40% 10.90% 11.35%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏45%‏.‏2‏ לשנה-לרבעון מראש
‏ללא שינוי
‏דמי ניהול קבועים ‏00‏.‏218‏ ש"ח לרבעון מראש
‏ללא שינוי
‏עו"ש חובה ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏תוספת סיכון מרבית - 13.80%
‏שיעור הריבית המרבי +0.40% 16.05% 17.04%
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏שכיר רגיל/ ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 6.55%
‏מועדף/נבחר ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.40% 8.80% 9.09%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.85%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.40% 12.10% 12.66%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 12.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.40% 14.45% 15.25%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏עו"ש פרטי- ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 7.00%
‏רגיל/מועדף ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.40% 9.25% 9.58%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 10.95%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.40% 13.20% 13.87%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 12.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.40% 14.45% 15.25%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏צעיר רגיל ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 1.35%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.40% 3.60% 3.65%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 5.25%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.40% 7.50% 7.71%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 9.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.40% 11.45% 11.95%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏ סטודנט ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 1.35%
‏ רגיל ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.40% 3.60% 3.65%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 5.25%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.40% 7.50% 7.71%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 9.20%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.40% 11.45% 11.95%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי
‏ מסגרת ‏ריבית בסיסית +0.40% 2.25%
‏ חח"ד ‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית הראשונה - 8.20%
‏ יחידים * ‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית הראשונה +0.40% 10.45% 10.87%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השנייה - 9.55%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הריבית השנייה +0.40% 11.80% 12.33%
‏תוספת סיכון מרבית במדרגת הריבית השלישית - 11.45%
‏שיעור ריבית מרבי על מדרגת הרבית השלישית +0.40% 13.70% 14.42%
‏עמלת הקצאת אשראי ‏00‏.‏27‏ ש"ח לרבעון
‏ללא שינוי

‏ כרטיסי אשראי-ישראכרט
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ישראקרדיט ‏ /אמק"ס ‏ קרדיט ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ אשראי ‏ מהיר ‏
‏ישראכרט רגיל-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏ישראכרט רגיל-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%
‏מסטרקרד-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏מסטרקרד-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%
‏גולד מסטרקרד-תעריפית +0.40% 8.80% 10.50% 13.65%
‏גולד מסטרקרד-מתואמת 9.16% 11.02% 14.54%
‏מסטרקרד ביזנס-תעריפית +0.40% 9.55% 10.75% 13.65%
‏מסטרקרד ביזנס-מתואמת 9.98% 11.30% 14.54%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-תעריפית +0.40% 8.50% 10.20% 13.65%
‏גולד מסטרקרד ביזנס-מתואמת 8.84% 10.69% 14.54%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-תעריפית +0.40% 8.25% 8.75% 10.75%
‏גולד מסטרקרד פלטינום-מתואמת 8.57% 9.11% 11.30%
‏וורלד עילית - תעריפית +0.40% 5.25% 5.45% 7.45%
‏וורלד עילית - מתואמת 5.38% 5.59% 7.71%
‏קורפורייט מסטרקרד-תעריפית +0.40% 8.80% 10.50% 13.65%
‏קורפורייט מסטרקרד-מתואמת 9.16% 11.02% 14.54%
‏קורפורייט זהב-תעריפית +0.40% 8.50% 10.20% 13.65%
‏קורפורייט זהב-מתואמת 8.84% 10.69% 14.54%
‏לייפסטייל-תעריפית +0.40% 11.65% 12.55% 14.25%
‏לייפסטייל-מתואמת 12.29% 13.30% 15.22%
‏אמק"ס בלו-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏אמק"ס בלו-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%
‏אמק"ס קרדיט-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏אמק"ס קרדיט-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%
‏אמק"ס ירוק-תעריפית +0.40% 8.80% 10.50% 13.65%
‏אמק"ס ירוק-מתואמת 9.16% 11.02% 14.54%
‏אמק"ס זהב-תעריפית +0.40% 8.60% 10.20% 13.65%
‏אמק"ס זהב-מתואמת 8.95% 10.69% 14.54%
‏אמק"ס פלטינום-תעריפית +0.40% 8.15% 8.75% 10.75%
‏אמק"ס פלטינום-מתואמת 8.46% 9.11% 11.30%
‏סנטוריון-תעריפית +0.40% 3.75% 3.95% 4.45%
‏סנטוריון-מתואמת 3.82% 4.02% 4.54%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-תעריפית +0.40% 8.50% 10.50% 13.65%
‏קורפורייט אמק"ס ירוק-מתואמת 8.84% 11.02% 14.54%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-תעריפית +0.40% 8.50% 10.20% 13.65%
‏קורפורייט אמק"ס זהב-מתואמת 8.84% 10.69% 14.54%
‏סופרקארד-ישראכרט-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏סופרקארד-ישראכרט-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%
‏סופרקארד-מסטרקארד-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏סופרקארד-מסטרקארד-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-תעריפית +0.40% 8.80% 10.50% 13.65%
‏סופרקארד-גולדמסטרקרד-מתואמת 9.16% 11.02% 14.54%
‏עו"ד-ישראכרט-תעריפית +0.40% 6.35% 7.25% 10.75%
‏עו"ד-ישראכרט-מתואמת 6.54% 7.49% 11.30%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-תעריפית +0.40% 6.35% 7.25% 10.75%
‏בן/בת זוג עו"ד-ישראכרט-מתואמת 6.54% 7.49% 11.30%
‏עולמי עובדי הרשויות-תעריפית +0.40% 9.85% 11.05% 14.45%
‏עולמי עובדי הרשויות-מתואמת 10.31% 11.63% 15.45%
‏מועדון חייל יותר-תעריפית +0.40% 11.65% 12.75% 14.45%
‏מועדון חייל יותר-מתואמת 12.29% 13.52% 15.45%

‏ כרטיסי אשראי-ויזה כאל-דיינרס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ‏ויזה עדיף ‏/דיינרס ‏לארג' ‏ויזה/דיינרס ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ ויזה ‏30‏+ ‏ ‏ ‏ הלואות ‏ אקספרס ‏
‏בייסיק-תעריפית +0.40% 11.85% 12.75% 12.75%
‏בייסיק-מתואמת 12.52% 13.52% 13.52%
‏מקומי-תעריפית +0.40% 11.85% 12.75% 12.75% 14.45%
‏מקומי-מתואמת 12.52% 13.52% 13.52% 15.45%
‏בינלאומי-תעריפית +0.40% 11.85% 12.75% 12.75% 14.45%
‏בינלאומי-מתואמת 12.52% 13.52% 13.52% 15.45%
‏עיסקי-תעריפית +0.40% 11.85% 12.75% 12.75% 13.65%
‏עיסקי-מתואמת 12.52% 13.52% 13.52% 14.54%
‏עיסקי זהב/גלובוס-תעריפית +0.40% 9.00% 10.50% 10.50% 13.65%
‏עיסקי זהב/גלובוס-מתואמת 9.38% 11.02% 11.02% 14.54%
‏עיסקי זהב-תעריפית +0.40% 9.00% 10.50% 10.50% 13.65%
‏עיסקי זהב-מתואמת 9.38% 11.02% 11.02% 14.54%
‏ויזה פלטינום-תעריפית +0.40% 8.45% 8.75% 8.75% 10.75%
‏ויזה פלטינום-מתואמת 8.78% 9.11% 9.11% 11.30%
‏דיינרס פלטינום-תעריפית +0.40% 9.00% 10.50% 10.50% 13.65%
‏דיינרס פלטינום-מתואמת 9.38% 11.02% 11.02% 14.54%
‏מועדון כוחות הבטחון-תעריפית +0.40% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25%
‏מועדון כוחות הבטחון-מתואמת 3.30% 3.30% 3.30% 3.30%
‏דיינרס מסטרקארד-מתואמת +0.40% 9.00% 10.50% 10.50% 13.65%
‏דיינרס מסטרקארד-תעריפית 9.38% 11.02% 11.02% 14.54%

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ חודש חופש\ ‏ הלוואות ‏ ברגע ל"ק ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים ‏ חיוב ‏ חודשי ‏ קבוע
‏ויזה פירסט-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏7‏ ‏ ‏75%‏.‏5‏ ‏ ‏50%‏.‏5‏
‏ויזה פירסט-מתואמת ‏ ‏76%‏.‏7‏ ‏ ‏90%‏.‏5‏ ‏ ‏64%‏.‏5‏
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏11‏ ‏ ‏00%‏.‏9‏ ‏ ‏50%‏.‏8‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏57%‏.‏11‏ ‏ ‏38%‏.‏9‏ ‏ ‏84%‏.‏8‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏75%‏.‏13‏ ‏ ‏75%‏.‏10‏ ‏ ‏25%‏.‏9‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏65%‏.‏14‏ ‏ ‏30%‏.‏11‏ ‏ ‏65%‏.‏9‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏75%‏.‏13‏ ‏ ‏75%‏.‏10‏ ‏ ‏25%‏.‏9‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏65%‏.‏14‏ ‏ ‏30%‏.‏11‏ ‏ ‏65%‏.‏9‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏14‏ ‏ ‏00%‏.‏13‏ ‏ ‏00%‏.‏12‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏50%‏.‏15‏ ‏ ‏80%‏.‏13‏ ‏ ‏68%‏.‏12‏

‏ כרטיס אשראי ויזה מקס מולטי
‏ סוג הכרטיס ‏ ‏ ‏ שיעור‏ השינוי‏ ‏ מולטי ‏ ‏ ‏ קרדיט ‏ בתשלומים ‏ קבועים
‏ויזה פלטינום-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏11‏ ‏ ‏00%‏.‏9‏
‏ויזה פלטינום-מתואמת ‏ ‏57%‏.‏11‏ ‏ ‏38%‏.‏9‏
‏ויזה עסקי זהב-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏14‏ ‏ ‏75%‏.‏10‏
‏ויזה עסקי זהב-מתואמת ‏ ‏93%‏.‏14‏ ‏ ‏30%‏.‏11‏
‏ויזה זהב-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏00%‏.‏14‏ ‏ ‏75%‏.‏10‏
‏ויזה זהב-מתואמת ‏ ‏93%‏.‏14‏ ‏ ‏30%‏.‏11‏
‏ויזה בינלאומי-תעריפית ‏ ‏40%‏.‏0‏+ ‏ ‏50%‏.‏14‏ ‏ ‏00%‏.‏13‏
‏ויזה בינלאומי-מתואמת ‏ ‏50%‏.‏15‏ ‏ ‏80%‏.‏13‏

‏ כרטיס אשראי טפחות
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ כרטיס ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ +0.40% 3.25% 3.29%
‏ אשראי ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2007‏.‏4‏.‏1‏ עד ‏2008‏.‏11‏.‏30‏ +0.40% 3.75% 3.80%
‏ טפחות ‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2008‏.‏12‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏02‏.‏28‏ +0.40% 4.05% 4.11%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏06‏.‏30‏ +0.40% 4.45% 4.52%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏07‏.‏1‏ עד ‏2009‏.‏10‏.‏30‏ +0.40% 4.70% 4.78%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2009‏.‏11‏.‏1‏ עד ‏2013‏.‏02‏.‏28‏ +0.40% 5.00% 5.09%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2013‏.‏03‏.‏1‏ עד ‏2014‏.‏08‏.‏31‏ +0.40% 5.20% 5.30%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2014‏.‏09‏.‏1‏ עד ‏2018‏.‏05‏.‏14‏ +0.40% 5.50% 5.61%
‏ חשבונות שנפתחו מ- ‏2018‏.‏5‏.‏15‏ עד ‏2020‏.‏04‏.‏14‏ +0.40% 5.75% 5.88%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2020‏.‏04‏.‏15‏ +0.40% 5.95% 6.08%

‏ כרטיס אשראי סטודנט
‏ סוג ‏ כרטיס ‏‏ סוג החשבון ‏ שיעור ‏ השינוי ‏ ריבית ‏ תעריפית ‏ ריבית ‏ מתואמת
‏ סטודנט ‏ חשבונות שנפתחו לפני ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ +0.40% 4.15% 4.22%
‏ חשבונות שנפתחו החל מ- ‏2009‏.‏6‏.‏1‏ +0.40% 5.15% 5.25%

שיעורי ריבית באשראי מט"ח
סוג חשבון מרכיב בריבית\מסגרת שיעור השינוי ריבית תעריפית ריבית מתואמת
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ תאגידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עמלת הקצאת אשראי 2.00%
‏חח"ד מט"ח ‏ריבית לתת מסגרת א' BR+ 6.00%
‏ יחידים ‏תוספת ריבית לתת מסגרת ב' 2.00%
‏עו"ש חובה ‏ריבית מירבית BR+ 8.00%

‏בס"ד, כ"ג באייר תשפ"ב ‏24‏ במאי
‏2022‏ החל מיום ו', כ"ו באייר תשפ"ב, ‏2022‏.‏05‏.‏27‏ יחולו שינויים בשיעורי ריבית החובה
‏ ^שיעורי ריבית באשראי^
‏בחשבונות עובר ושב, כמפורט להלן:
‏ ^העלות החדשה המרבית^

‏* מתייחס לחשבונות יחידים (חשבון שאינו תאגיד) על פי כללי הבנקאות (שרות ללקוח)
‏(עמלות), התשס"ח ‏2008‏. בכל אשראי שקלי בו הריבית משתנה בהתאם לשינויים בריבית הבסיסית
‏(פריים) - לרבות אשראי באמצעות כרטיסי אשראי שיעור הריבית ישתנה בהתאם.