ריביות פח"ק


1

תאריך נכונות: 29/11/2023

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 1.00 1.01 5.25
49,999 - 10,000 1.00 1.01 5.25
99,999 - 50,000 1.00 1.01 5.25
499,999 - 100,000 1.00 1.01 5.25
500,000 -מ 1.00 1.01 5.25
מספרים נתונים באחוזים, בחישוב שנתי.

שיעור הריבית לתיקונים: השיעור יהיה זהה לשיעור הריבית לפיקדון מסוג פח"ק המתייחס לסכומים הגבוהים ביותר.2