ריביות פח"ק


1

תאריך נכונות: 24/05/2024

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.50 0.50 5.50
49,999 - 10,000 0.50 0.50 5.50
99,999 - 50,000 0.50 0.50 5.50
499,999 - 100,000 0.50 0.50 5.50
500,000 -מ 0.50 0.50 5.50
מספרים נתונים באחוזים, בחישוב שנתי.

שיעור הריבית לתיקונים: השיעור יהיה זהה לשיעור הריבית לפיקדון מסוג פח"ק המתייחס לסכומים הגבוהים ביותר.2