מועדים למסירת הוראות במט"ח במסחר הדו-צדדי


מסחר דו-צדדי במטבע חוץ

סוג שער​
ימים​ שעות​ הערות ​
שער ציטוט ​ ב' עד ה' ​ 08:00-18:30​
ניתן לקבל הוראות ליום עסקים נוכחי בלבד ​
ו' וערב חג ​ 08:00-13:00 ניתן לקבל הוראות ליום עסקים נוכחי בלבד​
שער אחיד ​ ב' עד ה' ​ 08:00-13:00​ ניתן לקבל הוראות ליום עסקים נוכחי בלבד​
ו' וערב חג ​ 08:00-12:00​שיקים דחויים במט"ח

משיכת ממסרים לפני זמן הפירעון ודחיית זמן הפירעון עצמו ניתנות לביצוע עד יום הפירעון עצמו בשעה 18:00 ביום חול, או עד השעה 13:00 בימי שישי וערבי חג, ולא יאוחר משעת סגירת הסניף לקבלת קהל.העברות מט"ח

סוג  מטבע ​
בנק המוטב ​ ימים ​ שעות​ הערות                              ​
דולר ארה"ב ​ בחו"ל

א' עד ה'

ו' וערבי חג

08:00-13:00​
08:00-11:00

מעבר לשעות המפורטות בטבלה זו,

ו/או במטבעות שונים מהמפורט, 

ייקבע להוראה יום הערך הבא / שני

ימי ערך קדימה, בהתאם למטבע ההעברה

מקומי

א' עד ה'           

ו' וערבי חג

08:00-13:00​
08:00-11:00

 

מעבר לשעות המפורטות בטבלה זו,
ו/או במטבעות שונים מהמפורט, 
ייקבע להוראה יום הערך הבא / שני
ימי ערך קדימה, בהתאם למטבע ההעברה
אירו ​ בחו"ל

א' עד ה'

ו' וערבי חג

08:00-13:00

08:00-11:00

מעבר לשעות המפורטות בטבלה זו,
ו/או במטבעות שונים מהמפורט, 
ייקבע להוראה יום הערך הבא / שני
ימי ערך קדימה, בהתאם למטבע ההעברה
 מקומי ​

א' עד ה'

ו'  וערבי חג

08:00-10:30
08:00-09:30תקבולי מט"ח

סוג  מטבע ​
ימים ​ שעות​ הערות                              ​
דולר ארה"ב, אירו, דולר קנדי ​
א' עד ה'
ו' וערבי חג
08:00-15:00​
08:00-12:00  
תקבולים שנקלטו בבנק
לאחר השעות המפורטות בטבלה זו,
ו/או במטבעות אחרים, יקבלו את
ערך היום הבא לפחות במטבע ההעברה,
או את יום הערך הנקוב בתקבול עצמו​
 
ליש"ט ​
א' עד ה'           
ו' וערבי חג
08:00-13:00​
08:00-11:00
 
תקבולים שנקלטו בבנק
לאחר השעות המפורטות בטבלה זו,
ו/או במטבעות אחרים, יקבלו את
ערך היום הבא לפחות במטבע ההעברה,
או את יום הערך הנקוב בתקבול עצמו
פרנק שוויצרי ​ א' עד ו' 08:00-11:00​
תקבולים שנקלטו בבנק
לאחר השעות המפורטות בטבלה זו,
ו/או במטבעות אחרים, יקבלו את
ערך היום הבא לפחות במטבע ההעברה,
או את יום הערך הנקוב בתקבול עצמו