מועדים למסירת הוראות בני"ע

לוח הזמנים המלא למסחר בבורסה, הכולל בין היתר את מועדי המסחר בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח, ביום המסחר הקודם ליום שבו מעודכן ממ"מ רבעוני (בשוק המניות) וכן ביום המסחר הקודם ליום בו מעודכן מאגר האג"ח (בשוקי האג"ח, המק"מ והמוסדיים), מפורט בהחלטות דירקטוריון הבורסה

המסחר בבורסה מתקיים בימים א' עד ה' בשעות המפורטות להלן:

 

  יום בשבוע מניות קבוצה א' מניות קבוצה ב' אג"ח מק"מ רצף מוסדיים דלי סחירות ושימור נגזרים
תחילת טרום פתיחה א' עד ה' 9:25 9:25 9:25 9:25 9:25  
תחילת חישוב שער תיאורטי א' עד ה' 9:35 9:35 9:35 9:35 9:35  
מסחר פתיחה א' עד ה' 9:59-10:00   10:15 9:55-9:56   9:55-9:56   10:15  
תחילת שלב המסחר הרציף א' עד ה' 9:59-10:00   10:15 9:55-9:56   9:55-9:56   לא נסחר 9:45
תחילת שלב טרום נעילה וחישוב שער תיאורטי א'  15:39-15:40   15:39-15:40   15:39-15:40   15:39-15:40   10:15  
תחילת שלב טרום נעילה וחישוב שער תיאורטי ב' עד ה' 17:14-17:15   17:14-17:15   17:14-17:15   17:14-17:15   10:15  
מכרז נעילה וסיום המסחר א' 15:49-15:50   15:49-15:50   15:49-15:50   15:49-15:50   15:49-15:50   16:00
מכרז נעילה וסיום המסחר ב' עד ה' 17:24-17:25   17:24-17:25   17:24-17:25   17:24-17:25   17:24-17:25   17:35

 

קבוצה א' - מניות הכלולות במאגר המניות, תעודות סל ויחידות השתתפות בקרנות נאמנות סגורות.

קבוצה ב' - מניות שאינן כלולות במאגר המניות וניירות ערך המירים למניות.


בניירות הערך הנכללים ברשימות השימור ודלי הסחירות לא מתקיים מסחר רציף והם נסחרים בשני מכרזים רב צדדיים – בתחילת יום המסחר (מסחר הפתיחה) ובסיום יום המסחר (מסחר הנעילה).