חיוב מס בעת השקעה בניירות ערך זרים


הודעה: מס אמריקאי שווה-ערך דיבידנד

לפי חקיקה אמריקאית המכונה: "Regulation 871(m) of the US Internal Revenue Code", עלול לחול מיום 1.1.2017 חיוב במס על לקוח בגין "תשלומי שווה-ערך דיבידנד" (dividend equivalent payments) גם בעסקאות של נגזרים המבוססים על נכס בסיס אמריקאי. מיסים אלה עלולים להתווסף למיסים החלים על עסקאות מסוג זה כיום.

למידע נוסף, פנו ליועץ מס ו/או ראו Qualified IntermediaryAgreement, Revenue Procedure 2017 -15, ב-Section 4 ו-Provision 1.

כמו כן, ראו NOTICE 2016-76 של ה-Internal Revenue Services) IRS) מיום 2.12.16.

ייתכן שבעתיד לא נוכל לאפשר לסחור במוצרים מסוימים, לרבות אופציות ו-exchange traded notes.

 הודעה: השקעה בני"ע זרים ומס עיזבון

ישנן מדינות המטילות מס עזבון על עזבונו של תושב או אזרח אותה מדינה. מס עזבון יכול לחול גם על נכסיו של נפטר שלא היה תושב או אזרח אותה מדינה, אך נכסים המהווים חלק מעזבונו מצויים בתחומה.

למשל: בארצות הברית קיים מס עזבון החל גם על נכסים של נפטר (אמריקאי או שאינו אמריקאי) שנמצאים בארצות הברית. ניירות ערך שהונפקו על ידי חברה שהתאגדה בארצות הברית נחשבים כנכסים הנמצאים בארצות הברית. סכום המס משתנה בהתאם לשיעורי המס החלים ובהתאם לפטורים רלוונטיים על פי הדין האמריקאי.

תשומת ליבך, כי הבנק עשוי לדרוש אישור בדבר תשלום מס לרשות מוסמכת זרה בחשבון כאמור.

אם אתה משקיע בניירות ערך אמריקאים או ניירות ערך זרים אחרים, אנו ממליצים כי תשקול לפנות לקבלת ייעוץ מס מתאים בנוגע להשלכות האפשריות.

הבנק אינו מעניק יעוץ בנושאי מס בארץ או בחו"ל ואין לראות בפנייתנו זו יעוץ שכזה.