>" />

ריביות בפיקדונות מט"ח


לקבלת ציטוטי ריבית למטבעות נוספים, נא פנה ליועץ ההשקעות