ריביות בפיקדונות שקליים


תאריך נכונות: 29/06/2022

סוג פקדון: 101 - ‏פח"ק רבית קבועה ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.01 0.01
49,999 - 10,000 0.01 0.01
99,999 - 50,000 0.01 0.01
499,999 - 100,000 0.01 0.01
500,000 -מ 0.01 0.01

סוג פקדון: 110 - ‏אפרסמון- קבועה ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.92 0.92
49,999 - 10,000 0.92 0.92
99,999 - 50,000 0.92 0.92
499,999 - 100,000 0.92 0.92
500,000 -מ 0.92 0.92

סוג פקדון: 121 - ‏פטל- קבועה חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.22 0.22
49,999 - 10,000 0.22 0.22
99,999 - 50,000 0.22 0.22
499,999 - 100,000 0.22 0.22
500,000 -מ 0.22 0.22

סוג פקדון: 122 - ‏פטל- קבועה ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.27 0.27
49,999 - 10,000 0.27 0.27
99,999 - 50,000 0.27 0.27
499,999 - 100,000 0.27 0.27
500,000 -מ 0.27 0.27

סוג פקדון: 123 - ‏אפרסמון- קבועה ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.52 0.52
49,999 - 10,000 0.52 0.52
99,999 - 50,000 0.52 0.52
499,999 - 100,000 0.52 0.52
500,000 -מ 0.52 0.52

סוג פקדון: 124 - ‏אפרסמון- קבועה ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.57 0.57
49,999 - 10,000 0.57 0.57
99,999 - 50,000 0.57 0.57
499,999 - 100,000 0.57 0.57
500,000 -מ 0.57 0.57

סוג פקדון: 126 - ‏אפרסמון- קבועה ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.62 0.62
49,999 - 10,000 0.62 0.62
99,999 - 50,000 0.62 0.62
499,999 - 100,000 0.62 0.62
500,000 -מ 0.62 0.62

סוג פקדון: 127 - ‏אפרסמון- קבועה ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.77 0.77
49,999 - 10,000 0.77 0.77
99,999 - 50,000 0.77 0.77
499,999 - 100,000 0.77 0.77
500,000 -מ 0.77 0.77

סוג פקדון: 129 - ‏אפרסמון- קבועה ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.87 0.87
49,999 - 10,000 0.87 0.87
99,999 - 50,000 0.87 0.87
499,999 - 100,000 0.87 0.87
500,000 -מ 0.87 0.87

סוג פקדון: 131 - ‏פומלית- קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.30 1.30
49,999 - 10,000 1.30 1.30
99,999 - 50,000 1.30 1.30
499,999 - 100,000 1.30 1.30
500,000 -מ 1.30 1.30

סוג פקדון: 145 - ‏פטל- קבועה ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.24 0.24
49,999 - 10,000 0.24 0.24
99,999 - 50,000 0.24 0.24
499,999 - 100,000 0.24 0.24
500,000 -מ 0.24 0.24

סוג פקדון: 165 - ‏דובדבן-חודשי קבועה שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 0.89 0.89
99,999 - 50,000 0.89 0.89
499,999 - 100,000 0.89 0.89
500,000 -מ 0.89 0.89

סוג פקדון: 187 - ‏רימונים קבועה לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
49,999 - 0 0.02 0.02
50,000 -מ 0.02 0.02

סוג פקדון: 201 - ‏פח"ק רבית פריים ‏1‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 210 - ‏אפרסמון- פריים ‏10-12‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.17 0.17 2.08
49,999 - 10,000 0.17 0.17 2.08
99,999 - 50,000 0.17 0.17 2.08
499,999 - 100,000 0.17 0.17 2.08
500,000 -מ 0.17 0.17 2.08

סוג פקדון: 211 - ‏פטל- פריים שבועי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 212 - ‏פטל- פריים ‏2‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 213 - ‏פטל- פריים ‏3‏ שב'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 221 - ‏פטל- פריים חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 222 - ‏פטל- פריים ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 223 - ‏אפרסמון- פריים ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 224 - ‏אפרסמון- פריים ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 226 - ‏אפרסמון- פריים ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 227 - ‏אפרסמון- פריים ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.02 0.02 2.23
49,999 - 10,000 0.02 0.02 2.23
99,999 - 50,000 0.02 0.02 2.23
499,999 - 100,000 0.02 0.02 2.23
500,000 -מ 0.02 0.02 2.23

סוג פקדון: 229 - ‏אפרסמון- פריים ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.13 0.13 2.12
49,999 - 10,000 0.13 0.13 2.12
99,999 - 50,000 0.13 0.13 2.12
499,999 - 100,000 0.13 0.13 2.12
500,000 -מ 0.13 0.13 2.12

סוג פקדון: 231 - ‏פומלית- פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.25 0.25 2.00
49,999 - 10,000 0.25 0.25 2.00
99,999 - 50,000 0.25 0.25 2.00
499,999 - 100,000 0.25 0.25 2.00
500,000 -מ 0.25 0.25 2.00

סוג פקדון: 245 - ‏פטל- פריים ‏45‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.01 0.01 2.24
49,999 - 10,000 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 256 - ‏רימונים- חודשי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 0.10 0.10 2.15
99,999 - 50,000 0.10 0.10 2.15
499,999 - 100,000 0.10 0.10 2.15
500,000 -מ 0.10 0.10 2.15

סוג פקדון: 261 - ‏דובדבן-חודשי פריים שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
9,999 - 0 0.25 0.25 2.00
49,999 - 10,000 0.25 0.25 2.00
99,999 - 50,000 0.25 0.25 2.00
499,999 - 100,000 0.25 0.25 2.00
500,000 -מ 0.25 0.25 2.00

סוג פקדון: 278 - ‏רימונים-פריים כל ‏60‏ יום

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
250,000 -מ 0.10 0.10 2.15

סוג פקדון: 287 - ‏רימונים- יומי פריים לשנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית % מרווח מהפריים
49,999 - 0 0.01 0.01 2.24
99,999 - 50,000 0.01 0.01 2.24
499,999 - 100,000 0.01 0.01 2.24
500,000 -מ 0.01 0.01 2.24

סוג פקדון: 511 - ‏פטל- צ. דולר חודשי

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.01 0.01
49,999 - 10,000 0.01 0.01
99,999 - 50,000 0.01 0.01
499,999 - 100,000 0.01 0.01
500,000 -מ 0.01 0.01

סוג פקדון: 512 - ‏פטל- צ. דולר ‏2‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.01 0.01
49,999 - 10,000 0.01 0.01
99,999 - 50,000 0.01 0.01
499,999 - 100,000 0.01 0.01
500,000 -מ 0.01 0.01

סוג פקדון: 513 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏3‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.22 0.22
49,999 - 10,000 0.22 0.22
99,999 - 50,000 0.22 0.22
499,999 - 100,000 0.22 0.22
500,000 -מ 0.22 0.22

סוג פקדון: 524 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.46 0.46
49,999 - 10,000 0.46 0.46
99,999 - 50,000 0.46 0.46
499,999 - 100,000 0.46 0.46
500,000 -מ 0.46 0.46

סוג פקדון: 526 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.80 0.80
49,999 - 10,000 0.80 0.80
99,999 - 50,000 0.80 0.80
499,999 - 100,000 0.80 0.80
500,000 -מ 0.80 0.80

סוג פקדון: 527 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.38 1.38
49,999 - 10,000 1.38 1.38
99,999 - 50,000 1.38 1.38
499,999 - 100,000 1.38 1.38
500,000 -מ 1.38 1.38

סוג פקדון: 529 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.40 1.40
49,999 - 10,000 1.40 1.40
99,999 - 50,000 1.40 1.40
499,999 - 100,000 1.40 1.40
500,000 -מ 1.40 1.40

סוג פקדון: 530 - ‏פומלית- צ. דולר שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.20 2.20
49,999 - 10,000 2.20 2.20
99,999 - 50,000 2.20 2.20
499,999 - 100,000 2.20 2.20
500,000 -מ 2.20 2.20

סוג פקדון: 531 - ‏אפרסמון-צ. דולר ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.46 1.46
49,999 - 10,000 1.46 1.46
99,999 - 50,000 1.46 1.46
499,999 - 100,000 1.46 1.46
500,000 -מ 1.46 1.46

סוג פקדון: 624 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏4-5‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 0.75 0.75
49,999 - 10,000 0.75 0.75
99,999 - 50,000 0.75 0.75
499,999 - 100,000 0.75 0.75
500,000 -מ 0.75 0.75

סוג פקדון: 626 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏6‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.00 1.00
49,999 - 10,000 1.00 1.00
99,999 - 50,000 1.00 1.00
499,999 - 100,000 1.00 1.00
500,000 -מ 1.00 1.00

סוג פקדון: 627 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏7-8‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.09 1.09
49,999 - 10,000 1.09 1.09
99,999 - 50,000 1.09 1.09
499,999 - 100,000 1.09 1.09
500,000 -מ 1.09 1.09

סוג פקדון: 629 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏9‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.11 1.11
49,999 - 10,000 1.11 1.11
99,999 - 50,000 1.11 1.11
499,999 - 100,000 1.11 1.11
500,000 -מ 1.11 1.11

סוג פקדון: 630 - ‏פומלית- צ. לי"ש שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.50 1.50
49,999 - 10,000 1.50 1.50
99,999 - 50,000 1.50 1.50
499,999 - 100,000 1.50 1.50
500,000 -מ 1.50 1.50

סוג פקדון: 631 - ‏אפרסמון-צ. לי"ש ‏10-11‏ חד'

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 1.18 1.18
49,999 - 10,000 1.18 1.18
99,999 - 50,000 1.18 1.18
499,999 - 100,000 1.18 1.18
500,000 -מ 1.18 1.18

סוג פקדון: 660 - ‏פומלית-צ.דולר אוסטרלי שנה

שיעורי הריבית
‏תקופה/סכום ‏% ריבית נומינלית שנתית ‏% ריבית מתואמת שנתית
9,999 - 0 2.01 2.01
49,999 - 10,000 2.01 2.01
99,999 - 50,000 2.01 2.01
499,999 - 100,000 2.01 2.01
500,000 -מ 2.01 2.01

‏-שיעורי הריבית המפורטים לעיל תקפים להפקדות שיבוצעו
‏ ביום העסקים הנוכחי.
‏-שיעורי הריבית המוצגים הינם שיעורי הריבית התעריפית
‏ שהבנק משלם על סכומי הפיקדונות המוצגים.
‏שיעור ריבית לתיקונים: שיעור הריבית בפיקדון יומי
‏במדרג הסכומים הגבוה ביותר.
‏בחשבונות בהם משולמת ריבית זכות על העו"ש, שיעור
‏הריבית השנתית הינו ‏01%‏.‏0‏.
‏מועדי זקיפת הריבית הינם אחת לרבעון, הסכומים אשר
‏משולמת בגינם ריבית הינם כפי שהוסכם בין הבנק ללקוח,
‏ההטצרפות לשירות אינה אוטומטית.