הודעה על שינויים בעמלות ובריביות


‏חשוב לנו לעדכן כי ביום ‏22‏.‏05‏.‏18‏, י"ז באייר תשפ"ב,
‏יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:
‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:
‏מספר עמלה ‏5‏.‏2‏ - איתור מסמכים
‏תעריף קיים: ‏20‏ ש"ח לבקשה בתוספת ‏10‏ ש"ח לכל עמוד
‏נוסף
‏תעריף חדש: ‏30‏ ש"ח לבקשה בתוספת ‏5‏.‏0‏ ש"ח לכל עמוד
‏נוסף
‏מספר עמלה ‏1‏.‏5‏.‏5‏ - הפקדת שיק
‏תעריף קיים: ‏5‏.‏3‏ $ לשיק וכן הוצאות קורספונדנט
‏תעריף חדש: ‏5‏.‏5‏ $ לשיק וביטול הוצאות קורספונדנט
‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:
‏מספר עמלה ‏5‏.‏2‏ - איתור מסמכים
‏תעריף קיים: ‏20‏ ש"ח לבקשה בתוספת ‏10‏ ש"ח לכל עמוד
‏נוסף
‏תעריף חדש: ‏30‏ ש"ח לבקשה בתוספת ‏5‏.‏0‏ ש"ח לכל עמוד
‏נוסף
‏מספר עמלה ‏14‏.‏9‏ - דמי טיפול בבירור בגין העברת מט"ח
‏עמלה חדשה, שיעור העמלה: ‏25‏ $
‏מספר עמלה ‏3‏.‏9‏.‏1‏ - טיפול במזומנים:
‏תעריף קיים: ‏2%‏.‏0‏ בהפקדה בסכום של מעל ‏000‏,‏10‏ ש"ח
‏העמלה תיגבה גם עבור הפקדות מזומן מעל ‏000‏,‏10‏ ש"ח
‏המבוצעות בעמדת השירות העצמית.
‏מספר עמלה: ‏1‏.‏5‏.‏5‏ - הפקדת שיק
‏תעריף קיים: ‏5‏.‏3‏ $ לשיק וכן הוצאות קורספונדנט
‏תעריף חדש: ‏5‏.‏5‏ $ לשיק וביטול הוצאות קורספונדנט
‏עמלה ‏1‏.‏11‏.‏5‏ - רישום פעולה בחשבון עו"ש מט"ח
‏שינוי שם העמלה ל"רישום פעולת מט"ח בחשבון"
‏תעריף קיים: ‏28‏.‏1‏ ש"ח לפעולה, מזערי ‏40‏.‏6‏ ש"ח
‏תעריף חדש: ‏62‏.‏1‏ ש"ח לפעולה, ביטול העמלה המזערית