הודעה על שינויים בעמלות ובריביות


‏הרינו להודיעכם כי ביום ‏22‏.‏1‏.‏1‏ יעודכן תעריפון הבנק
‏כמפורט להלן:
‏דמי כרטיס ישראכרט:
‏MasterCard‏: ‏00‏.‏18‏ ש"ח.
‏Gold MasterCard‏: ‏90‏.‏19‏ ש"ח.
‏כרטיס תדלוק מכל הסוגים: ‏00‏.‏7‏ ש"ח.
‏דמי כרטיס כ.א.ל:
‏ויזה בייסיק: ‏00‏.‏18‏ ש"ח.
‏ויזה מקומי: ‏00‏.‏18‏ ש"ח.
‏ויזה בינלאומי: ‏00‏.‏18‏ ש"ח.
‏דמי כרטיס מקס:
‏ויזה עסקי זהב: ‏90‏.‏21‏ ש"ח
‏ויזה בינלאומי: ‏00‏.‏18‏ ש"ח