הודעה על שינויים בעמלות ובריביות


‏הודעה על שינויים בעמלות, ראה בעמוד:
‏"תעריפון לשירותי הבנק"