הודעה על שינויים בעמלות ובריביות


‏החל מ- ‏20‏.‏07‏.‏1‏, יעודכן תעריפון הבנק כמפורט להלן:
‏תעריפון הבנק ליחידים ועסקים קטנים:
‏עמלת "טיפול באשראי ובבטחונות-הלוואת שאינן לדיור
‏מעל ‏000‏,‏100‏ ש"ח":
‏העמלה תיגבה גם בגין הלוואה למימון משלוחי ייצוא.
‏תעריפון הבנק לעסקים גדולים:
‏עמלת "עריכת מסמכים משפטיים בגין עסקת אשראי":
‏העמלה תיגבה גם בגין הלוואה למימון משלוחי ייצוא.