דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר תוכנית פרישה מרצון ל-300 עובדים בבנק

כ"ח בכסלו, תשע"ז, 28 בדצמבר, 2016

דירקטוריון מזרחי-טפחות אישר אתמול (ג') להנהלה להפעיל תוכנית פרישה מרצון בבנק. במסגרת התוכנית, שתתפרס על פני השנים 2017 ועד 2021, יוכלו לפרוש מרצון עד 300 עובדים מהבנק ומחברת הטכנולוגיה שלו.

החלטת הדירקטוריון מהווה מענה למכתבה של המפקחת על הבנקים מחודש ינואר 2016, שבו נדרשו התאגידים הבנקאיים להתוות תוכנית רב-שנתית להתייעלות ותאפשר לעובדים ותיקים לפרוש באופן מכובד ובתנאים מיוחדים, לאחר שנים ארוכות של עבודה מסורה ומאומצת.

בתוכנית, שקיבלה את אישורו העקרוני של הפיקוח על הבנקים, יוכלו להיכלל עובדים קבועים של הבנק בשני מסלולי פרישה: פנסיה מוקדמת או פיצויים מוגדלים בשיעור של 150% (נוסף על העברת הבעלות בקופות הגמל על שמם).

עלות התוכנית מוערכת בכ-300 מיליון ₪ (לפני השפעת המס) והיא תיכלל בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2016. בסיומה, צפויה תוכנית ההתייעלות להביא לחיסכון בהוצאות השכר של הבנק בהיקף של כ-70 מיליון ₪ בשנה (לפני השפעת המס).

לשם יישום התוכנית באה הנהלת הבנק בדברים עם ועד העובדים וזאת במסגרת מו"מ אשר ביקש הוועד לקיים לגבי הסכם שכר חדש לשנים 2016 ו-2017.

פרישתם של עובדים מחברת הטכנולוגיה במסגרת תוכנית ההתייעלות תתאפשר כבר בזמן הקרוב.

לדיווחים והודעות קודמים