מידע כספי לשנת 2015

כ"ד באדר, תשע"ה, 15 במרץ, 2015

 

דו"ח תקופתי (PDF)
דו"ח כספי שנתי בפורמט אקסל (xlsx)
דו"ח סיכונים​ ​​​(PDF)​​​


ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

לדיווחים והודעות קודמים