מידע כספי לשנת 2022

כ"ב באדר, תשפ"ג, 15 במרץ, 2023

 

דו"ח תקופתי (PDF)


ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

לדיווחים והודעות קודמים