מידע כספי לרבעון הראשון 2014

ט"ו באייר, תשע"ד, 15 במאי, 2014

 

תמצית דו"חות כספיים (PDF)
דו"ח רבעוני לציבור בפורמ​​ט אקסל​​ (xls)


ניתן למצוא מידע נוסף על קובצי XBRL באתר האינטרנט של בנק ישראל​ ​כמו כן, בכל מקרה בו קיים חשש לחוסר התאמה בקבצים אלה, יש להסתמך על המידע שניתן בדוח השנתי לציבור באתר האינטרנט של הבנק. מידע זה תקף גם לגבי קובץ האקסל מעלה.

לדיווחים והודעות קודמים