Generic placeholder image

חברי ההנהלה והדירקטוריון

חברי ההנהלה והדירקטוריון של בנק מזרחי-טפחות

חברי דירקטוריון הבנק

 • משה וידמן
  יושב ראש​ הדירקטוריון
 • גלעד רבינוביץ
  חבר דירקטוריון
 • אברהם זלדמן
  חבר דירקטוריון
 • אסתרי גלעז–רן
  חברת דירקטוריון
 • חנה פייאר
  חברת דירקטוריון
 • אלי אלרואי
  חבר דירקטוריון
 • רון גזית​
  חבר דירקטוריון
 • יונתן קפלן​
  חבר דירקטוריון
 • אילן דוד קרמר
  חבר דירקטוריון
 • יוסף פלוס
  חבר דירקטוריון

 

​חברי הנהלת הבנק

 • משה לארי
  ​מנהל כללי
 • מנחם אביב
  סגן מנהל כללי - מנהל חטיבת מידע ודיווח כספי, חשבונאי ראשי
 • שבי שמר
  סגנית מנהל כללי - מנהלת החטיבה הקמעונאית​
 • עופר הורביץ
  סגן מנהל כללי - מנהל החטיבה לניהול סיכונים CRO - Chief Risk Officer
 • מיטל הרוש
  סגנית מנהל כללי - מנהלת חטיבת הון אנושי ומשאבים
 • אילה חכים​
  סגנית מנהל כללי - מנהלת חטיבת הטכנולוגיה של מזרחי טפחות בע"מ CIO - Chief Information Officer
 • עדי שחף
  סגן מנהל כללי - מנהל החטיבה הפיננסית​. CFO - Chief Financial Officer
 • תרי ישכיל
  סגנית מנהל כללי - מנהלת חטיבת שיווק, פרסום ופיתוח עסקים​
 • אופיר מורד
  סגן מנהל כללי - מנהל החטיבה לבנקאות עסקית​
 • גלית ויזר
  מבקרת פנימית ראשית, מנהלת חטיבת הביקורת הפנימית​
 • רחלי פרידמן
  סגנית מנהל כללי - יועצת משפטית ראשית, מנהלת החטיבה המשפטית​
 • טל בן ארי
  מנהל מערך פרויקטים חוצי ארגון
 • מיכה ארגמן
  מנהל מערך תפעול בנקאי
 • חנן קיקוזשוילי
  מזכיר הבנק ומנהל מטה הבנק
 • בני שוקרון
  דובר הבנק​

 

לתרשים המבנה הארגוני של הבנק