נחתם הסכם בין מזרחי-טפחות לבעלי השליטה בבנק איגוד

י' בכסלו, תשע"ח, 28 בנובמבר, 2017

העסקה לרכישת בנק איגוד ולמיזוגו במזרחי-טפחות יצאה לדרך
נחתם הסכם בין מזרחי-טפחות לבעלי השליטה בבנק איגוד; מזרחי-טפחות ייצא בהצעת רכש לכלל מחזיקי המניות באיגוד


לאחר שדירקטוריון מזרחי-טפחות דן אתמול בעסקה ואישר אותה, נחתם אמש במטה הנהלת הבנק ברמת גן הסכם בין הנהלת מזרחי-טפחות לבעלי מניות השליטה בבנק איגוד.

על פי ההסכם, מזרחי-טפחות ייצא בהצעת רכש לכלל מחזיקי מניות בנק איגוד, כאשר בעלי מניות השליטה באיגוד המחזיקים יחד כ-47.6% ממניות הבנק וכן בעל מניות נוסף המחזיק, באמצעות נאמנות, כ-27.1% ממניות איגוד, מתחייבים להיענות בחיוב להצעה.

לאחר השלמתה של הצעת הרכש, שכרוכה במספר תנאים מתלים, ורכישת מלוא מניות בנק איגוד בידי מזרחי-טפחות, יפעל הבנק למיזוגו המלא של איגוד בקבוצת מזרחי-טפחות.

עסקת הרכישה והמיזוג תתבצע בדרך של החלפת מניות, אשר תיעשה לפי 60% מההון העצמי החשבונאי של איגוד ליום 30 ביוני 2017 ולפי מחיר הסגירה הממוצע של מניות מזרחי-טפחות ב-90 ימי המסחר שקדמו לתאריך זה, בכפוף להתאמות שעליהם סוכם, עד למועד השלמת העסקה.

מההון העצמי של בנק איגוד ינוכה סכום של עד 100 מיליון ₪, אותו הוא יוכל, ככל שיהיה מעוניין בכך ובכפוף לאישור הפיקוח על הבנקים, לחלק כדיבידנד לכלל בעלי המניות.

עוד קובע ההסכם, כי במקרה שלא יתאפשר להשלים את העסקה במתווה של הצעת רכש, יפעלו הבנק ובעלי מניות השליטה לביצוע העסקה בדרך של מיזוג סטטוטורי בין בנק איגוד לבנק מזרחי-טפחות. מהלך שכזה יהיה טעון אישורם של האורגנים המוסמכים בשני הבנקים, וככל שאלה לא יאשרו אותה, יבוטל ההסכם.

יצוין, כי אחד התנאים המתלים לעסקה הוא הגעה להסכמות עם העובדים בבנק איגוד על תוכנית התייעלות, באופן שחלקם ייקלטו בבנק הממוזג וחלקם יפרשו בתנאים משופרים.

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה אתמול, ציינו יו"ר הבנק משה וידמן והמנכ"ל אלדד פרשר את העובדה שמדובר באחת העסקאות המהותיות והחשובות ביותר שהתבצעו במערכת הבנקאות בישראל מזה שנים. לדבריהם, מדובר בעסקה טובה לא רק למזרחי-טפחות שיוכל באמצעותה להגיע מהר יותר ליעדיו האסטרטגיים, אלא גם למערכת הבנקאית בכלל ולצרכן הקמעונאי והעסקי בפרט, מפני שהיא תשפר משמעותית את כושר התחרות של מזרחי-טפחות מול הבנקים הגדולים. בנסיבות הנוכחיות, מדובר בעסקה טובה גם לבעלי המניות באיגוד וגם לעובדיו – אלה שייקלטו בקבוצה בנקאית צומחת ומשגשגת עם אופק לקידום ולהתפתחות מקצועית ואלה שיפרשו מהבנק בתנאים מכובדים במיוחד.


לדיווחים והודעות קודמים