THE BANKER: מזרחי-טפחות - בנק השנה בישראל ל-2013

הכרזתו הנוכחית של המגזין מצטרפת לשורה ארוכה של פרסי הצטיינות שקיבל מזרחי-טפחות בשנים האחרונות, מעיתונים ומגזינים בינלאומיים, ובהם ה"גלובל-פייננס", "יורומאני" ו"דבנקר" עצמו.
כ"ח בכסלו, תשע"ד, 01 בדצמבר, 2013

הישגיו של מזרחי-טפחות ממשיכים לקבל הכרה בינלאומית: מגזין הבנקאות THE BANKER, הבוחר מדי שנה את רשימת הבנקים המצטיינים בעשרות מדינות ברחבי עולם, הכריז על מזרחי-טפחות - "בנק השנה בישראל לשנת 2013". גביעי ההצטיינות למזרחי-טפחות וליתר הבנקים הזוכים הוענקו בסוף השבוע בטקס חגיגי שהתקיים בלונדון. 
 
הכרזתו הנוכחית של המגזין מצטרפת לשורה ארוכה של פרסי הצטיינות שקיבל מזרחי-טפחות בשנים האחרונות, מעיתונים ומגזינים בינלאומיים, ובהם ה"גלובל-פייננס", "יורומאני" ו"דבנקר" עצמו.
 
בנימוקים שהובילו אותם לבחור במזרחי-טפחות, מציינים, בין השאר, עורכי המגזין היוקרתי היוצא לאור בלונדון, כי הצמיחה המואצת של הבנק ב-2012 באה לביטוי הן בגידול של 8.0% בנכסים והן בהתרחבות של 7.8% בתחום האשראי, וכל זאת תוך הגעה לתשואה להון גבוהה יחסית של 13.1% - בהשוואה לתשואה להון שנעה בין 3.8% ל-10.1% שהציגו הבנקים האחרים.
 
"במקביל לגידול במאזן, מזרחי-טפחות שמר על שליטה מוקפדת בתחום ההוצאות – מה שמסייע לו לשמור לאורך הזמן על מעמדו כבנק היעיל בישראל, עם יחסי יעילות של 58% - נמוך משמעותית מארבעת הבנקים המתחרים, שהציגו אשתקד יחסי יעילות של 74%-65%", כתבו עורכי המגזין.
 
מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר, כי הזכייה בתואר "בנק השנה" מטעם המגזיןTHE BANKER מהווה תעודת כבוד לאלפי העובדים והמנהלים המסורים של מזרחי-טפחות, שפועלים מדי יום, במקצועיות ובנחישות, לעמוד ביעדי תוכניות העבודה והתוכנית האסטרטגית של הבנק במגוון תחומי הפעילות. "ההכרה הבינלאומית שמקבלים הישגי הבנק אינה מפתיעה. כבר שנים שמשקיעים, אנליסטים ועיתונאים כלכליים בחו"ל מודעים היטב להישגיו של מזרחי-טפחות ולעובדת היותו הבנק הצומח, הרווחי והיעיל ביותר בישראל", אמר מנכ"ל הבנק.
 
פרשר ציין, כי מדו"חות הבנקים לתשעת החודשים הראשונים של 2013 עולה תמונה דומה, ומזרחי-טפחות ממשיך להוביל את המערכת בכל הפרמטרים המרכזיים.לדיווחים והודעות קודמים