מזרחי-טפחות יוצא עם חבילת הטבות חסרת תקדים ללקוחות חשבון העו"ש והמשכנתא

החבילה, המיועדת ללקוחות הפרטיים, כוללת: גם ריבית על הפלוס בעו"ש; גם הפחתה של הריבית על המינוס וגם זיכוי שנתי של 1,200 ₪ ללקוחות משכנתא; בנוסף, ממשיך הבנק במבצע "המינוס עלינו", המעניק פטור על המינוס עד לגובה ההחזר החודשי, לבעלי משכנתא וחשבון עו"ש במזרחי-טפחות
ט' בתמוז, תשפ"ג, 28 ביוני, 2023

מזרחי-טפחות יוצא היום במהלך יוצא דופן, שבמסגרתו יעניק הבנק ללקוחותיו, החל מתחילת חודש יולי, חבילת הטבות חסרת תקדים, בתחומי העו"ש והמשכנתא.

ריבית זכות על העו"ש
הבנק יעניק ריבית של 2% (במונחים שנתיים), ללקוחות שבחשבונם יש יתרת זכות של עד 25 אלף ₪ בעו"ש.
ההטבה מיועדת לבעלי חשבון פרטי, שסך הנכסים שלהם בחשבון (עו"ש + פיקדונות + ני"ע) הוא עד 50 אלף ₪.
ההטבה תהיה בתוקף לתקופה של שנה.
חשבון הלקוחות יזוכה בסכום הריבית, בניכוי המס, אחת לרבעון.

הפחתת הריבית על המינוס
הבנק יפחית בשיעור של עד 2%, את הריבית הנגבית על המינוס בחשבונותיהם של כל הלקוחות הפרטיים (במסגרות האשראי הרלוונטיות), על-פי הפירוט הבא:
הפחתה של 1% מתת-מסגרת א';
הפחתה של 1.5% מתת-מסגרת ב';
הפחתה של 2% מתת-מסגרת ג'.
ההטבה תהיה בתוקף לתקופה של שנה.

זיכוי של 1,200 ₪ ללקוחות משכנתא
על רקע התייקרות ההחזרים החודשים במשכנתאות, כתוצאה מהעלייה בריבית הפריים, יעניק הבנק ללווים העונים על התבחינים המתאימים, ושהלוואתם בוצעה עד חודש מאי 2023, זיכוי מיוחד של 1,200 ₪, כנגד החזרי המשכנתא, ישירות לחשבון שממנו משולמת ההלוואה. הזיכוי יינתן בארבע מנות של 300 ₪, אחת לרבעון, החל מאמצע חודש יולי 2023.
הלקוחות הזכאים להטבה:
בעלי הלוואה המשולמת באופן תקין, לרכישת דירה יחידה למגורים, הכוללת רכיב פריים. זאת, בנוסף לתבחינים הבאים, כפי שהיו במועד לקיחת ההלוואה: שווי הנכס – עד 2 מיליון ₪; שיעור המימון – מעל 60%; יחס ההחזר להכנסה – מעל 30%.

עם היציאה למהלך הייחודי, אמר מנכ"ל הבנק משה לארי: "חבילת ההטבות שלנו נוגעת לתחומי הפעילות הבנקאיים, עם המכנה המשותף הרחב ביותר: הפלוס והמינוס בחשבון העו"ש, והמשכנתאות. המשמעות היא, שמאות אלפים מלקוחות הבנק ייהנו ממנה.

"אנחנו בהחלט קשובים למצב יוקר המחיה בישראל, ולקושי שהוא מייצר במשפחות רבות. גם השיח הציבורי והציפייה מהבנקים להקל על הלקוחות בתקופה מורכבת זו, לא נעלמו מעינינו, ולכן החלטנו ליזום מהלך צרכני יוצא דופן, לטובת לקוחותינו. כדי להקל על הלקוחות הרלוונטיים, ההצטרפות להטבות תיעשה באופן אוטומטי, ואין צורך בפנייה לבנק בעניין", ציין משה לארי.

לדבריו, ההטבה של הבנק בתחום הריבית על העו"ש לא מחליפה את הצורך של הלקוחות שיש בחשבונם יתרות כספים, לפעול באופן אקטיבי כדי להשיא את הערך המקסימלי לכספם. "אנו מזמינים את הלקוחות שיש בחשבונם יתרה שאינם זקוקים לה באופן מיידי, להיעזר בסל הפיקדונות-הפירות האטרקטיבי של מזרחי-טפחות, ולבחור משם את הפיקדון שמתאים באופן מיטבי לצרכיהם", אמר מנכ"ל הבנק.

יצוין, כי בנוסף לחבילת ההטבות החדשה, ממשיך הבנק להציע את ההטבה הייחודית: "המינוס עלינו", שמיועדת ללקוחות המשכנתא של טפחות, שגם מנהלים חשבון עו"ש בבנק. הלקוחות שיבקשו להצטרף להטבה, יהיו פטורים מהריבית על המינוס בחשבון, עד לגובה ההחזר החודשי של המשכנתא או עד לסכום של 6,000 ₪, הנמוך מביניהם.

 

לדיווחים והודעות קודמים