הצלחה יוצאת דופן להנפקה של מזרחי-טפחות

ו' בתשרי, תשע"ח, 26 בספטמבר, 2017

ביקושי שיא של כ-7 מיליארד ₪ בשלב המוסדי; הבנק צפוי להגדיל הגיוס ליותר מ-3.5 מיליארד ₪

​​שוק ההון מביע אמון רב במזרחי-טפחות: הנפקת האג"ח שביצע הבנק אתמול זכתה להצלחה יוצאת דופן, כאשר בשלב המוסדי הגיעו ביקושים חסרי תקדים של כ-7 מיליארד ₪ – למעלה מפי ארבעה מהכמות שהבנק התכוון לגייס.
בעקבות ההתעניינות המוגברת והריבית האטרקטיבית, צפוי הבנק לגייס, בתום השלב הציבורי, סכום כולל של למעלה מ-3.5 מיליארד ₪.

ההנפקה כללה שתי סדרות אג"ח חדשות: 45 ו-46 והרחבה של סדרת אג"ח הנסחרת בבורסה: סדרה 42.

במכרז המוסדי לסדרה 45 – אג"ח ל-7 שנים (במח"מ של 6.75), הגיעו ביקושים של כ-3.9 מיליארד ₪, מתוכם החליט הבנק להיענות לביקוש של 2.5 מיליארד ₪. התשואה נסגרה על 0.86%, המשקפת מרווח של 0.71% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

במכרז המוסדי לסדרה 46 – אג"ח ל-10 שנים (במח"מ של 9.35), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪, מתוכם נענה הבנק לביקוש בהיקף של 800 מיליון ₪. התשואה בשלב המוסדי נסגרה על 1.22%, עם מרווח של 0.81% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

במכרז המוסדי לסדרה 42 – אג"ח צמודה למדד בריבית משתנה מדי חמש שנים ונפרעת בשנת 2030, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-0.7 מיליארד ₪, מתוכם נענה הבנק לביקוש בהיקף של 200 מיליון ₪, במחיר 993 ₪ ליחידה ובתשואה של 0.93%.

יצוין, כי השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.
איגרות החוב מדורגות על ידי Standard & Poor’s Maalotבדירוג ilAAA/Stable .
ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות – חברה להנפקות בע"מ והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים