הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות

ב' בניסן, תשע"ז, 29 במרץ, 2017

ביקושי שיא של כ-4.8 מיליארד ₪ בשלב המוסדי; הבנק צפוי להגדיל הגיוס ליותר מ-2.7 מיליארד ₪

הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות. בשלב המוסדי שהתקיים אתמול הגיעו ביקושים חסרי תקדים של כ-4.8 מיליארד ₪ - למעלה מפי שלושה מהכמות שהבנק התכוון לגייס. בעקבות ההתעניינות המוגברת והריבית האטרקטיבית, צפוי הבנק לגייס, בתום השלב הציבורי, סכום כולל של למעלה מ-2.7 מיליארד ₪.

ההנפקה מהווה הרחבה לשתי סדרות אג"ח נסחרות של הבנק: סדרות 40 ו-41.

במכרז המוסדי לסדרה 40 - אג"ח במח"מ של 7.2 שנים, הגיעו ביקושים של כ-2.5 מיליארד ₪, מתוכם החליט הבנק להיענות לביקוש של כ-1.3 מיליארד ₪. התשואה נסגרה על 2.73%, המשקפת מרווח של 0.84% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

במכרז המוסדי לסדרה 41, למח"מ של 4.8 שנים, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.3 מיליארד ₪, מתוכם נענה הבנק לביקוש בהיקף של כ-1.4 מיליארד ₪. התשואה בשלב המוסדי נסגרה על 1.95%, עם מרווח של 0.71% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ מקביל.

יצוין, כי השלב הציבורי בהנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים.

איגרות החוב מדורגות על ידי Standard & Poor’s Maalotבדירוג ilAAA/Stable .

ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות – חברה להנפקות בע"מ והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים