ביקושים של כ-3 מיליארד ₪ בהנפקה של מזרחי-טפחות

י"ז בסיון, תשע"ה, 04 ביוני, 2015

הבנק יציע בשלב הציבורי סכום של עד 2.3 מיליארד ₪
בשונה מההנפקות הקודמות, הציע הפעם הבנק אג"ח בשלוש סדרות לתקופות ארוכות במיוחד שבין 7 ל-15 שנה


הנפקה מוצלחת נוספת למזרחי-טפחות: הבנק השלים אתמול (ג') את השלב המוסדי בהנפקה החדשה שלו, שבמהלכו הגיעו ביקושים של כ-3 מיליארד ₪.

ההנפקה כללה שלוש סדרות חדשות לתקופות ארוכות:
שתי סדרות שקליות בריבית קבועה לתקופות של 7 ו-10 שנים וכן סדרה צמודה למדד ל-15 שנה, בריבית המשתנה אחת ל-5 שנים, לפי עוגן אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד ל-5 שנים.
יצוין, כי הסדרה צמודת המדד היא סדרה חדשנית וזו הפעם הראשונה שהיא מונפקת על ידי תאגיד כלשהו בישראל.

מתוך ביקושים של כ-3 מיליארד ₪ שהגיעו משורה ארוכה של גורמים מוסדיים, קיבל הבנק התחייבות מוקדמת בסכום של 1.8 מיליארד ₪:

1 מיליארד ₪ בסדרה השקלית ל-7 שנים, בתשואה של 2.47%, מרווח של כ-0.85% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה;
450 מיליון ₪ בסדרה השקלית לתקופה של 10 שנים, בתשואה של 2.98%, מרווח של כ-0.78% מעל תשואות אג"ח ממשלתיות לתקופה דומה;
ו-350 מיליון ₪ בסדרה הצמודה למדד ל-15 שנה בריבית משתנה. הריבית ל-5 השנים הראשונות צפויה להיות בשיעור של כ-0.5%.

הבנק יקצה בשלב הציבורי שיתקיים בימים הקרובים סכום נוסף של עד 500 מיליון ₪ מעבר להתחייבות שקיבל בשלב המוסדי, על מנת לאפשר גם לציבור הרחב להשתתף בהנפקה.

ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות הנפקות בע"מ והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים