הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של הבנק

ביקושים של פי שלושה בהנפקת האג"ח של הבנק
כ"ב בשבט, תשע"ד, 23 בינואר, 2014

הצלחה כבירה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: הבנק צפוי לגייס כ-1.6 מיליארד ₪ בשני השלבים, המוסדי והציבורי, באמצעות הרחבת שתי סדרות של אגרות חוב צמודות, אחת מהן מסוג ZERO COUPON. 
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק שתי סדרות של אג"ח צמודות למדד, בדרגת פיקדון ובדירוג של AA+.
 
שתי הסדרות הן הרחבה של סדרות קיימות: סדרה 35 בעלת מח"מ של כ-4.7 שנים, והסדרה השניה, סדרה 36, שהושקה לראשונה בספטמבר האחרון - אג"ח ZERO COUPON, למח"מ של כ-3.6 שנים.
 
תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 0.87%, מרווח של כ-0.66% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 98.7, המשקף תשואה שנתית של 0.42%, מרווח של כ-0.67% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
 
הביקושים האדירים, כאמור, בהיקף של כ-4.5 מיליארד ₪, הגיעו מעשרות רבות של גופים מוסדיים ופיננסיים. השלב הציבורי יתקיים בתחילת השבוע הבא.
 
מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר, כי קבלת הפנים החמה שלה זכתה ההנפקה היא עדות לאמון הרב שרוחש שוק ההון למזרחי-טפחות, להישגיו ולתוכנית האסטרטגית שלו.
 
ההנפקה הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.
 


לדיווחים והודעות קודמים