הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות

בנק מזרחי-טפחות צפוי לגייס כ-1.5 מיליארד ₪ בשני שלבים, מוסדי וציבורי. הבנק הכניס חידוש מרענן להנפקה: לראשונה בהנפקה מוסדית שבוצעה אי פעם בישראל, הציע הבנק איגרת חוב צמודה מסוג .ZERO COUPON .
כ"ז באלול, תשע"ג, 02 בספטמבר, 2013

במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק 2 סדרות  של אג"ח צמודות למדד  שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA.
 
סדרה אחת היא הרחבה של סדרה קיימת - סדרה 35 ( בעלת מח"מ של כ-5 שנים). הסדרה השניה, סדרה 36 היא סדרה חדשה, הראשונה מסוגה, אג"ח ZERO COUPON לתקופה של 4 שנים. אג"ח זה מונפק בניכיון ומשלם את הקרן בהצמדה מלאה למדד, בתום התקופה (4 שנים).  
 
בשלב המוסדי שהתקיים ביום חמישי הגיע היקף ההתחייבויות ל-1.4 מיליארד ש"ח. מחר יקיים הבנק את השלב הציבורי, ובסך הכול יגייס הבנק בהנפקה כ-1.5 מיליארד ₪.
 
תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 1.52%- מרווח של כ-0.77% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 96 המשקף תשואה שנתית של 1.02% -  מרווח של 0.73% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
 
הביקושים, בכ-2 מיליארד ₪, הגיעו ממגוון גופים מוסדיים, לרבות פרטיים הכשירים להשתתפות בשלב המוסדי.
 
ההנפקה הובלה ע"י חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים