מזרחי-טפחות - הבנק הראשון שישעבד תיקי משכנתאות כנגד אשראי מוזל מבנק ישראל

המהלך החדשני יאפשר לבנק לשחרר אג"ח ופיקדונות, אשר שועבדו בחודשים האחרונים לבנק ישראל - ושכנגדם הועמד אשראי של כ-2.2 מיליארד ₪ לטובת העסקים הקטנים והזעירים. בכוונת הבנק להרחיב בשנת 2021 את היקף האשראי שיעמיד לסקטור העסקי בישראל
כ' בטבת, תשפ"א, 04 בינואר, 2021

בנק ישראל ממשיך לנקוט פעולות אקטיביות, על מנת להגדיל את היצע האשראי לעסקים הקטנים והזעירים.

על רקע משבר הקורונה, יצא בנק ישראל בחודש אפריל 2020 במהלך, שבו העמיד לבנקים מקורות מימון בעלויות מופחתות, על מנת להגדיל את היקף האשראי הזמין והזול יחסית, שהבנקים יציעו לבעלי העסקים. במסגרת זו העמיד הבנק המרכזי, נכון ל-30 בנובמבר 2020, הלוואות מוניטריות בהיקף של 16.3 מיליארד ₪, כאשר כנגד המימון הזה, נדרשו הבנקים לשעבד אג"ח או פיקדונות נזילים.

עם זאת, שיעבוד של אג"ח או פיקדונות השפיע על יחסי הנזילות של הבנקים, ועל יכולתם להגדיל את היקף האשראי שהם יכולים להעמיד לטובת העסקים הקטנים.בחודש יולי 2020 החליטה הוועדה המוניטרית בבנק ישראל על השקת מסלול חדש, שבמסגרתו יוכלו הבנקים לשעבד תיקי משכנתאות במקום אג"ח ופיקדונות. המשמעות היא, שנזילות הבנקים תגדל ובכך יתאפשר להם להרחיב את פעילות האשראי לעסקים.

בימים אלה השלים מזרחי-טפחות את היערכותו והוא הבנק הראשון שחתם על הסכם עם בנק ישראל, המסדיר את שיעבודם של תיקי משכנתאות של הבנק, תמורת העמדת מקורות מימון זולים מצד הבנק המרכזי.


המהלך החדשני יאפשר לבנק לשחרר אג"ח ופיקדונות, אשר שועבדו בחודשים האחרונים לבנק ישראל - ושכנגדם הועמד אשראי של כ-2.2 מיליארד ₪ לטובת העסקים הקטנים והזעירים, ולשעבד במקומם תיקי משכנתאות.

יצוין, שהפיתרון הזה תומך באחד מיעדי התוכנית האסטרטגית של מזרחי-טפחות: הגברת המיקוד העסקי.

בכוונת הבנק להרחיב בשנת 2021, גם באמצעות המהלך החדש, את היקף האשראי שיעמיד לסקטור העסקי בישראל, ובכך להמשיך ולהגדיל את נתחי השוק שלו בסגמנטים אלה.

 

לדיווחים והודעות קודמים