סניף כרמיאל

בית המשפט המחוזי בנצרת נענה לבקשת בנק מזרחי-טפחות: עוקלו נכסים של לקוח בסניף כרמיאל, המנהל לשעבר של הסניף ורעייתו; עוכבה יציאתה מהארץ של מיכל נאוס
כ"א באייר, תשע"א, 25 במאי, 2011

בית המשפט המחוזי בנצרת נענה לבקשת מזרחי-טפחות והורה להטיל צווי עיקול על נכסים של לקוח סניף הבנק בכרמיאל אבי אלג'ם, המנהל לשעבר של הסניף שחר נאוס ורעייתו מיכל. כמו כן, הוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד רעיית המנהל לשעבר.
 
בד בבד עם בקשות אלו, הוגשה על-ידי הבנק כנגד נאוס, רעייתו ומר אלג'ים, תביעה כספית על סך של 10.3 מיליון ₪ (ת.א 38938-05-11). כפי שצוין בתביעה שהוגשה על-ידי הבנק, באמצעות עורכי הדין אהוד ארצי ורן פלדמן ממשרד ש. הורוביץ, היקפה המלא של הפרשיה טרם התגלה במלואו, ולא מן הנמנע כי הבנק יבקש להגדיל את סכום התביעה ואף להוסיף נתבעים נוספים. יצוין, כי עם חשיפת המעילה פוטר נאוס מן הבנק. 
 
צעדים אלו מצטרפים לתלונות שהגיש הבנק למשטרה כנגד המנהל לשעבר של הסניף ומר אלג'ם ולחקירה הפלילית שנפתחה כנגדם, לאחר חשיפת הפרשיה על ידי עובדים בסניף.
 
כנטען על-ידי הבנק בבקשות לסעדים זמניים ובתביעה שהוגשו על-ידו בתחילת שבוע זה, שחר נאוס ומר אלג'ם, בעצמם או בשיתוף גורמים נוספים שזהותם טרם התבררה, עשו יד אחת, וביחד עם מיכל נאוס התעשרו שלא כדין על חשבון הבנק.
 
כפי שפירט הבנק בפני בית המשפט, לאחר שעלה חשד בקרב עובדי הסניף להתנהלות בלתי-תקינה של המנהל לשעבר, נמלט נאוס אל מחוץ לגבולות המדינה, ללא שהוא מותיר כל רמז בדבר מקום הימצאו או בדבר מועד חזרתו, אם בכלל.
 
עם היעלמותו של שחר נאוס, הגיע מר אלג'ם לסניף וביקש לטעון, כי מרבית החשבונות הרשומים על שמו בסניף הבנק אינם מוכרים לו. אלא שטענתו זו אינה הגיונית, אינה נכונה ולמרבה האירוניה יש בה כשלעצמה כדי לקשור אותו לפרשיה. כך, כפי שפירט הבנק בפני בית המשפט, לא זו בלבד שמר אלג'ם היה בקיא ומעורה מאוד בנעשה בחשבונותיו ואף נהג לפקוד את הסניף כמעט מדי יום, אלא שבין אותם חשבונות אליהם הוא מתכחש כיום לבין אותם חשבונות שאין הוא מכחיש, נערכו בשנים האחרונות עשרות העברות כספיות, בהיקף מצטבר של למעלה מ-1.2 מליון ₪.

לדיווחים והודעות קודמים