מזרחי טפחות חתם על הסכם עם בנק EXIM הסיני

מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר: ההסכם יאפשר לנו להציע את פתרונות המימון המיטביים ליצואנים ישראלים המעוניינים לקיים פעילות עסקית מול השוק הסיני – המהווה יעד אסטרטגי ליצוא מישראל.
כ"ה בכסלו, תשע"ד, 28 בנובמבר, 2013

מזרחי-טפחות ו-EXIMBANK הסיני חתמו על הסכם שיאפשר ליצואנים מישראל לפעול בסין וליהנות ממימון בנקאי מלא ומערבות מדינה היבואן הסיני ישלם עבור העסקה באמצעות EXIMBANK; ההסכם יבוטח על ידי אשרא - החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ. 
 
בשורה ליצואנים הישראליים: מזרחי-טפחות ו-EXIMBANK הסיני חתמו בימים אלה על הסכם, שיקל מאוד על פעילותם של חברות ויזמים מישראל בשוק הסיני. על-פי ההסכם, גורמים ישראליים שיבקשו לייצא סחורה לסין או לבצע שם פרויקט כלשהו, יוכלו לקבל ממזרחי-טפחות אשראי על מלוא היקף העסקה, לתקופה של 5 עד 15 שנה, בערבות מדינה שתינתן באמצעות אשרא – החברה לביטוח סיכוני סחר חוץ.
 
בנוסף, ההסכם מבטיח ליצואן הישראלי "ראש שקט" ויחסוך ממנו את הצורך להשקיע זמן ומאמץ בענייני גביה: כל התשלומים המגיעים לו בגין הסחורה או הפרויקט שיבצע, ישולמו על ידי היבואן הסיני באמצעות EXIMBANK, לכל אורך התקופה שנקבעה בחוזה.
 
ההסכם החדש בין מזרחי-טפחות לבנק הסיני מהווה חלק מהפרוטוקול הפיננסי בין ממשלות ישראל וסין. מדובר בהסכם מסגרת, שמטרתו להמריץ את פעילות הסחר שבין שתי המדינות באמצעות תשתית פיננסית ארוכת-טווח. הממשל הסיני מעניק תנאים מועדפים ליבואנים הסינים הרוכשים ציוד וסחורה בישראל, כשבנוסף הסינים גם נוהגים להעניק פטור מתשלומי מכס ומע"מ על ציוד שיובא לסין במסגרת הפרוטוקול. מן הצד השני, נהנה היצואן הישראלי ממימון בנקאי ומערבות מדינה שמבטיחה לו את מלוא התשלום בגין העסקה שביצע בסין. הסקטורים הנכללים בהסכם הדו-צדדי הם: חקלאות, תקשורת, בריאות, אנרגיה, תעשיה, טיפול במים ועוד.
 
מנכ"ל הבנק אלדד פרשר אמר, כי ההסכם עם הבנק הסיני יאפשר למזרחי-טפחות להציע פתרונות מימון מיטביים גם ליצואנים ישראלים המעוניינים בפעילות עסקית מול השוק הסיני – המהווה יעד אסטרטגי ליצוא הישראלי, והוא משלים את רשימת הכלים שהבנק מעמיד ללקוחותיו בתחום מימון סחר החוץ לטווח הבינוני והארוך. "מדובר בפלטפורמה חשובה שתסייע לחברות וליזמים ישראליים להשתתף, כשווי-כוחות, במכרזים שיפורסמו בסין, ושעד היום, בגלל בעיות מימון וקשיים בהבטחת התשלום ליצואנים, כמעט שלא היתה בהם דריסת רגל לגורמים מישראל", אמר פרשר.
 
יצוין, כי בחודשים ינואר-אוגוסט השנה הגיע היצוא מישראל לסין על כ-1.7 מיליארד דולר – קצב שנתי של כ-2.5 מיליארד דולר. זאת בהשוואה לכ-2.8 מיליארד דולר בשנת 2012. היבוא מסין ב-2013 עומד על קצב שנתי של כ-5.6 מיליארד דולר, לעומת כ-5.3 מיליארד דולר בשנת 2012 כולה. 


לדיווחים והודעות קודמים