ביקושים של פי 6 בהנפקה של מזרחי-טפחות

הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות: שקלית וצמודה למדד
ד' בתמוז, תשע"א, 06 ביולי, 2011

במסגרת ההנפקה, שהשלב המוסדי שלה התקיים אתמול, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 300 מיליון ₪; לאור הביקושים הגדולים והתחייבויות של מיליארד ₪ שהתקבלו בשלב המוסדי, הוגדל היקף הגיוס פי 4; השלב הציבורי, שבו יוצעו 200 מיליון ₪ יתקיים מחר.

הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות: שקלית וצמודה למדד, בהיקף של 300 מיליון ₪ הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כ-1.2 מיליארד ₪.
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות קיימות:
סדרה שקלית למח"מ של כ-4 שנים (סדרה 34) וסדרה צמודה למדד למח"מ של כ-4.7 שנים (סדרה 33).
אל מול היצע של 300 מיליון ₪ בשתי הסדרות, התקבלו הזמנות בסכום של כ-1.8 מיליארד ₪ - פי 6.
בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ג') הגיע היקף ההתחייבויות למיליארד ₪. בשלב הציבורי שיתקיים מחר יוצעו עוד כ-200 מיליון ₪.
תשואת הסגירה בסדרה השקלית עמדה על 5.48% - ובסדרה הצמודה למדד על 2.68%, מרווחים של כ-0.95% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
יצוין, כי לפני כשלושה חודשים גייס מזרחי-טפחות בהנפקה דומה סכום של כמיליארד ₪, כשגם אז הגדיל הבנק את סכום הגיוס לאור ביקושים גבוהים במיוחד.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים