הנפקה מוצלחת למזרחי-טפחות: יגייס כ-1.8 מיליארד ₪ בהרחבה של שתי סדרות אג"ח

בשלב המוסדי שהתקיים אתמול הגיעו ביקושים ערים של כ-3 מיליארד ₪; מתחילת 2021 גייס הבנק קרוב ל-5.5 מיליארד ₪ באגרות חוב ועוד כ-600 מיליון דולר בהנפקה בינלאומית של כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo
י"ז בטבת, תשפ"ב, 21 בדצמבר, 2021

מפגן עוצמה נוסף למזרחי-טפחות בשוק ההון: אתמול התקיים השלב המוסדי בהנפקת אג"ח שביצע הבנק, באמצעות הרחבה של שתי סדרות אג"ח.

בסך הכול הגיעו בשתי הסדרות ביקושים בהיקף של כ-3 מיליארד ₪, מתוכם החליט הבנק להיענות להתחייבויות מוקדמות בהיקף של כ-1.8 מיליארד ₪, בחלוקה הבאה:

בסדרה 46 – אג"ח במח"מ של כ-5.6 שנים, יגויסו כ-1.2 מיליארד ₪ במרווח של 0.78% מעל אג"ח ממשלתי מקביל;

בסדרה 52 – אג"ח במח"מ של כ-8.5 שנים, יגויסו כ-600 מיליון ₪ במרווח של 0.82% מעל אג"ח ממשלתי מקביל.

יצוין, כי יחד עם ההנפקה הנוכחית, גייס מזרחי-טפחות בשוק ההון מתחילת 2021 קרוב ל-5.5 מיליארד ₪. זאת, בנוסף לסכום של 600 מיליון דולר שהבנק גייס ברבעון הראשון של השנה, בהנפקה בינלאומית של כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי הצלחת ההנפקה והביקושים הגדולים שהגיעו ממספר רב של גופים מוסדיים, מהווים הוכחה נוספת לאמון הרב שממנו נהנה הבנק בשוק ההון, דבר שמאפשר לו גישה זמינה ונוחה למקורות הוניים בתנאים אטרקטיביים, לצרכיו השונים.

ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, והובילו אותה רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות.

לדיווחים והודעות קודמים