ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות: הבנק גייס בשלב המוסדי כ-2 מיליארד ₪

י"ט בסיון, תשפ"ג, 08 ביוני, 2023

הצלחה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של מיליארד ₪ בסדרת אג"ח חדשה, הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-2.8 מיליארד ₪. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס לכ-2 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו אגרות חוב בסדרה חדשה, הצמודה למדד המחירים לצרכן, במח"מ של כ-5.2 שנים.

על רקע ביקושים מוגברים של כ-2.8 מיליארד ₪, שהגיעו משורה ארוכה של גופים בשוק ההון, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ממיליארד ש"ח לכ-2 מיליארד ₪, במרווח של כ-0.9% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה בנק מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.

 

לדיווחים והודעות קודמים