ביקושים ערים בהנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: סכום הגיוס יוגדל לכ-2.4 מיליארד ₪

ו' בניסן, תשפ"ב, 07 באפריל, 2022

הצלחה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אתמול (יום רביעי) הסתיים השלב המוסדי בהנפקה, שבה התכוון הבנק לגייס סכום של כ-1 מיליארד ₪. על רקע ביקושים של כ-3.2 מיליארד ₪, החליט הבנק להגדיל את סכום הגיוס ולהעמידו על כ-2.4 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו אגרות חוב של הבנק בשתי סדרות חדשות: שקלית וצמודה, במח"מ של כ-5 שנים.

לסדרת האג"ח השקלית (63) הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.7 מיליארד ₪.

הבנק יגייס בסדרה זו כ-1.2 מיליארד ₪, בריבית של 2.74%, כ-0.91% מעל אג"ח ממשלתית לתקופה דומה.

לסדרת האג"ח הצמודה למדד (64) הגיעו ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד ₪.

בסדרה זו הבנק יגייס כ-1.2 מיליארד ₪ בתשואה שלילית של כ-0.41%, כ-0.91% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד לתקופה דומה.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי הביקושים הגבוהים שהגיעו ממגוון גופים מוסדיים, מעידים על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

את ההנפקה הובילו רוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום והנפקות, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.


לדיווחים והודעות קודמים