ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות: הבנק גייס בשלב המוסדי כ-4.6 מיליארד ₪

ט' בטבת, תשפ"ד, 21 בדצמבר, 2023

הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות: אל מול כוונת הבנק לגייס סכום של 3.1 מיליארד ₪ ב-3 סדרות: אג"ח, כתבי התחייבות נדחים וניירות ערך מסחריים (נע"מ), הגיעו אתמול, בשלב המוסדי, ביקושים ערים של כ-6.7 מיליארד ₪. כתוצאה מכך, החליט הבנק להגדיל את הסכום, ולגייס בשלב המוסדי כ-4.6 מיליארד ₪.

בהנפקה הוצעו תעודות התחייבות של הבנק בשלוש סדרות חדשות: סדרת אג"ח צמודה למדד המחירים לצרכן, סדרת כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo צמודה למדד המחירים לצרכן, וניירות ערך מסחריים (נע"מ) שקליים בריבית משתנה.

לסדרת האג"ח הצמודה למדד (68), הגיעו ביקושים בהיקף של כ-3.6 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-2.7 מיליארד ₪, במרווח של 0.81% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

בסדרת כתבי ההתחייבות הנדחים (69) מסוג CoCo, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-970 מיליון ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי כ-550 מיליון ₪, במרווח של 2.19% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד, לתקופה דומה.

לסדרת ניירות ערך מסחריים (סדרה 2) – נע"מ, הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.1 מיליארד ₪. הבנק גייס בשלב המוסדי בסדרה זו כ-1.3 מיליארד ₪, במרווח של 0.11% מעל ריבית בנק ישראל.

מנכ"ל הבנק משה לארי אמר, כי ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה, מעידה על האמון הרב ממנו נהנה מזרחי-טפחות בשוק ההון, ועל הנגישות הרבה שיש לבנק למקורות מימון, זמינים וזולים יחסית, לצרכיו המגוונים.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל, והיא בוצעה באמצעות מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ.

 

 

לדיווחים והודעות קודמים