מזרחי-טפחות ממשיך לשחרר הון: מבטח תיק משכנתאות של כ-4.2 מיליארד ₪

מדובר בעסקת ביטוח שנייה שהבנק עושה ב-3 חודשים, שתיהן מול קבוצת "קנדה לייף" הבינלאומית; בשתי העסקאות מבטח הבנק תיקי משכנתאות בהיקף של כ-8 מיליארד ₪, וכך מפנה הון נוסף להמשך הרחבת הפעילות העסקית
כ"ח בסיון, תשפ"ב, 27 ביוני, 2022

מזרחי-טפחות ממשיך לנקוט צעדים פרו-אקטיביים לשימור תנופת הצמיחה של הבנק. בימים אלה חתם הבנק על עסקת ביטוח שנייה של תיק הלוואות לדיור בהיקף של כ-4.2 מיליארד ₪. יחד עם העסקה הראשונה אשר בוצעה לפני כ-3 חודשים, ושבה בוטח תיק בהיקף של כ-3.7 מיליארד ₪, עומד היקף הביטוח שהבנק רכש לשני תיקי המשכנתאות, על כ-8 מיליארד ₪ - מהלך שבאמצעותו מתפנה הון נוסף, שבאמצעותו יכול הבנק להמשיך ולהרחיב את פעילותו.

גם העסקה החדשה נחתמה עם מבטח משנה מקבוצת "קנדה לייף" - חברה הנמנית עם עשרת מבטחי המשנה הגדולים בעולם. רכישת ביטוח מחברה בינלאומית הנהנית מדירוג גבוה של AA, מאפשרת לבנק להמיר את הקצאת ההון הגבוהה בתיקים המבוטחים, בהקצאת הון נמוכה משמעותית הנגזרת מדירוג האשראי האיכותי של החברה המבטחת, ובדרך זו לשחרר הון נוסף לטובת מגוון שימושים.

בשונה מעסקאות שכבר נעשו בעבר, בבנק בפרט ובמערכת הבנקאית בכלל, למכירת תיקי משכנתאות, רכישת ביטוח על תיקי משכנתאות לא נעשתה עד היום בישראל, ומזרחי-טפחות הוא הבנק הראשון שפועל בדרך החדשנית הזו, על מנת לפנות לעצמו מקורות הוניים נוספים להמשך הרחבת הפעילות העסקית.

גם את עסקת הביטוח השנייה הובילו איתמר אמיר, מנהל יחידת הסינדיקציה, הפועלת בחטיבה העסקית, ועו"ד אמיר סולר מהחטיבה המשפטית של הבנק.

לדיווחים והודעות קודמים