חדש: מערכת אינפיניתיק

כ"ה באדר, תשע"א, 01 במרץ, 2011

חדש וייחודי במזרחי-טפחות: מערכת "אינפיניתיק", שמשמשת את יועצי ההשקעות לבנייה ומעקב אחר תיק ההשקעות של הלקוחות - בין שאר הכלים הפיננסיים שעומדים לרשותם, "עולה" לאתר הבית של הבנק ותעמוד מעתה גם לרשות הגולשים, שיוכלו להשתמש בה באופן עצמאי.
 
באמצעות המערכת יוכלו הלקוחות החתומים על הסכמי יעוץ לקבל מידע רב ובעל ערך על תיק ההשקעה שלהם, מצבו העדכני, ומידת ההתאמה בין הרכב התיק שבו הם מחזיקים, לתיק המוצע על ידי היועץ.
 
כדי לאפשר גם לשאר הלקוחות להשתמש במערכת, יעמוד לרשותם שאלון קצר שבסיומו תיקבע רמת הסיכון של כל לקוח וכן יוצע לו הרכב אפיקי השקעה פיננסיים התואם את רמת הסיכון שבחר.
 
כמו כן, יוכלו הלקוחות להיעזר באינפיניתיק על מנת לבחון את מרכיבי התיק שברשותם בחלוקה לאפיקי ההשקעה השונים, ובנוסף יופיע בה קישור ישיר לאתר הפעולות של הבנק על מנת לאפשר ביצוע של קנייה או מכירה.
 
לדברי עוזי דנינו, מנהל החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ במזרחי-טפחות, העלאת מערכת אינפיניתיק לאתר הבית של הבנק מהווה שיפור משמעותי בשירות שמעניק מזרחי-טפחות ללקוחות הפעילים בתחום ההשקעות. "אחד מהלקחים החשובים של המשבר הפיננסי העולמי הוא הצורך של כל לקוח להתאים באופן מדויק את מבנה תיק ההשקעות שלו לרמת הסיכון שבה הוא מעוניין. באמצעות המערכת, שתעמוד מעתה באופן חופשי לרשות הלקוחות, יוכל כל מי שמחזיק בתיק השקעות לבחון בעצמו את רמת הסיכון של התיק שלו, בכל רגע נתון, ולהחליט בעצמו אם הוא מעוניין להכניס בו שינויים", אומר דנינו.
 
לדבריו, מדובר במהלך שיגביר באופן משמעותי את יכולתם של הלקוחות לעקוב אחר התיק שלהם ולקבל תמונת מצב עדכנית ומפורטת על תכולתו ועל ביצועיו. זאת כמובן, בנוסף לאפשרות, שעומדת לרשותם תמיד, להיעזר בשירותיהם של היועצים הפיננסיים המוצבים בכל סניפי הבנק ובמרכז ההשקעות שלו.

לדיווחים והודעות קודמים