ביקושים ערים בהנפקה של מזרחי-טפחות

ט"ז בסיון, תשע"ט, 19 ביוני, 2019

הבנק הנפיק אג"ח צמודות מדד וכתבי התחייבות נדחים - CoCo

השלב המוסדי שהתקיים אתמול בהנפקה שביצע מזרחי-טפחות, הסתיים בהצלחה גדולה ותוך ביקושים ערים.

המוצר הראשון שהבנק הציע היה אגרות חוב צמודות מדד, במח"מ של כ-6.8 שנים. לאור ביקושים גדולים בהיקף של למעלה מ-3.5 מיליארד ₪, החליט הבנק להגדיל את הגיוס לכ-3 מיליארד ₪, במקום 1.5 מיליארד שתכנן לגייס במקור. הריבית שנסגרה היא 0.38%, המהווה מרווח של 0.71% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

המוצר השני איתו יצא הבנק היה כתבי התחייבות נדחים מסוג CoCo, כשהתכנון היה לגייס 250 מיליון ₪. לנוכח ביקושי שיא של כ-950 מיליון ₪ החליט הבנק לקבל התחייבויות בהיקף של כ-700 מיליון ₪, בריבית של 1.90%, המהווה מרווח של 2.40% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה.

השלב הציבורי בשתי ההנפקות יתקיים בימים הקרובים.

ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים