הצלחה מרשימה להנפקה הבינלאומית הראשונה של הבנק

י"ב בניסן, תשפ"א, 25 במרץ, 2021

מזרחי-טפחות יגייס 600 מיליון דולר באג"ח קוקו מגורמים מוסדיים מארה"ב, מאירופה ומאסיה.

במהלך ההנפקה הגיעו ביקושים של כ-2 מיליארד דולר מצד כ-150 גופים מוסדיים זרים * מנכ"ל הבנק משה לארי: מדובר בהבעת אמון גדולה במערכת הבנקאות הישראלית בכלל ובמזרחי-טפחות בפרט מצד גורמים בינלאומיים רבים ומגוונים


ההנפקה הבינלאומית הראשונה של מזרחי-טפחות נחלה הצלחה גדולה, הן מצד הביקושים הנרחבים במיוחד, בהיקף של כ-2 מיליארד דולר והן מצד הריבית האטרקטיבית שבה נסגר תהליך התמחור – ריבית שנתית של 3.077%.

בסופו של תהליך גייס הבנק כתבי התחייבות נדחים (CoCo), בסכום כולל של 600 מיליון דולר. מדובר בכתבי התחייבות הכוללים מנגנון לספיגת הפסדי קרן בדרך של מחיקה כפויה, אשר צפויים להיות מוכרים כהון משני רובד 2.

את התהליך מטעם הבנק הובילו עדי שחף, מנהל החטיבה הפיננסית ואייל קליין מנהל סקטור המסחר, אשר הסתייעו בחתמים גולדמן זאקס וסיטי בנק. השיח של הבנק עם הגורמים הזרים, מארה"ב, אירופה ואסיה התקיים באמצעות 'מרתון' של עשרות שיחות וידיאו, 'מסביב לשעון'.

מנכ"ל הבנק משה לארי ציין, כי הביקושים הגדולים והמגוונים שהגיעו מכ-150 משקיעים מוסדיים משלוש יבשות, מהווים הבעת אמון של הקהילייה הפיננסית הבינלאומית במערכת הבנקאות הישראלית בכלל ובבנק מזרחי-טפחות בפרט.

"הצלחת ההנפקה הבינלאומית הראשונה שלנו תסייע לנו בגיוון ובהרחבת מקורות הגיוס העתידיים של הבנק, תגביר את החשיפה שלנו למשקיעים זרים ותאפשר לנו גמישות רבה יותר בניהול המקורות והשימושים שלנו", אמר משה לארי.

 

לדיווחים והודעות קודמים