ביקושים של פי 5 בהנפקה של מזרחי-טפחות

במסגרת ההנפקה, שהשלב המוסדי שלה התקיים אתמול, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות בהיקף כספי כולל של 400 מיליון ₪; לאור הביקושים הגדולים והתחייבויות של כ - 850 מליון ₪ שהתקבלו בשלב המוסדי, הוגדל היקף הגיוס פי 2.5; השלב הציבורי, שבו יוצעו 150 מיליון ₪ יתקיים מחר.
כ"ג בטבת, תשע"ב, 18 בינואר, 2012

הצלחה גדולה להנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות: אל מול היצע של אג"ח בשתי סדרות צמודות למדד, בהיקף של 400 מיליון ₪ הגיעו ביקושים בהיקף של כ-2.2 מיליארד ₪ - למעלה מפי 5, מצד עשרות גורמים מוסדיים. הביקושים חסרי התקדים ותנאי השוק האטרקטיביים הביאו את הבנק להגדיל משמעותית את סכום הגיוס ולהעמידו על כמיליארד ₪.
 
במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות בע"מ, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות: סדרה קיימת (33) בעלת מח"מ של 4 שנים וסדרה חדשה (35), למח"מ של כ-6.5 שנים. שתי הסדרת הן בדרגת פיקדון ונהנות מדירוג של +AA.
 
בשלב המוסדי שהתקיים אתמול (ג') הגיע היקף ההתחייבויות לכ-850 מיליון ₪. בשלב הציבורי שיתקיים מחר יוצעו עוד כ-150 מיליון ₪.
 
תשואת הסגירה בסדרה הקיימת עמדה על 1.79% - מרווח של כ-0.83 מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל, ובסדרה החדשה הגיעה התשואה ל-2.58% - מרווח של כ-1.00% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
 
יצוין, כי בשנת 2011 גייס מזרחי-טפחות סכום כולל של כ-2.5 מיליארד ₪ במספר הנפקות אג"ח מוצלחות, ותוך ביקושים ערים במיוחד.
 
את ההנפקה שהתקיימה אתמול הובילה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים