מזרחי-טפחות מקטין את החזרי המשכנתא ללקוחות

כ"ט בשבט, תשפ"ג, 20 בפברואר, 2023

מזרחי-טפחות, הבנק הגדול בישראל בתחום המשכנתאות, יוצא היום במהלך שיאפשר לכלל לקוחות המשכנתא של הבנק, להקטין את ההחזר החודשי בגין ההלוואה.

העלייה המשמעותית בריבית בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על מרכיב הפריים במשכנתאות. ולכן, כצעד ראשון ומיידי, הבנק יאפשר לכל הלקוחות שלהם משכנתא במזרחי-טפחות, פריסה של מרכיב הפריים בהלוואה לתקופה ארוכה ככל שניתן, וללא עמלה.

כמו כן, במעמד פניית הלקוח לבנק, תיעשה בחינה של תמהיל ההלוואה, וככל שהדבר כדאי מבחינת הלקוח, הבנק יאפשר מחזור של שאר מרכיבי ההלוואה, למסלולים אלטרנטיביים. זאת, כדי להביא לקיטון נוסף של ההחזר החודשי.

לקוחות רלבנטיים מוזמנים לפנות לקו החם בנושא משכנתאות של מזרחי-טפחות שמספרו 8860*.

במקביל, מבצע הבנק פניות יזומות ללקוחות שההחזר החודשי במשכנתא שלהם עלה בשיעור ניכר בחודשים האחרונים.

 

לדיווחים והודעות קודמים