מזרחי-טפחות חתם על עסקה חדשנית לביטוח תיק משכנתאות של כ-3.7 מיליארד ₪

באמצעות הביטוח, שנעשה מול קבוצת "קנדה לייף" הבינלאומית, יוכל הבנק להמיר את הקצאת ההון הגבוהה בתיק המבוטח, בהקצאת הון נמוכה הנגזרת מדירוג האשראי הגבוה של המבטח, וכך יתפנה הון נוסף למגוון שימושים של הבנק. זו הפעם הראשונה שבה נחתמת עסקה כזו בישראל
כ"ז באדר ב, תשפ"ב, 30 במרץ, 2022

מזרחי-טפחות, הבנק הגדול והמוביל בתחום המשכנתאות, חתם אתמול על עסקת ביטוח חדשנית של תיק משכנתאות, שתאפשר לו לפנות הון לטובת שימושים מגוונים. העסקה, המבוצעת לראשונה בישראל, נחתמה עם מבטח משנה מקבוצת "קנדה לייף" - חברה הנמנית עם עשרת מבטחי המשנה הגדולים בעולם.

התיק המבוטח כולל הלוואות בהיקף כספי של כ-3.7 מיליארד ₪, שכנגדן מקצה הבנק הון גבוה יחסית.

רכישת ביטוח על התיק מחברה בינלאומית בסדר גודל של "קנדה לייף", הנהנית מדירוג גבוה של AA, תאפשר לבנק להמיר את הקצאת ההון הגבוהה בתיק המבוטח, בהקצאת הון נמוכה משמעותית הנגזרת מדירוג האשראי האיכותי של החברה המבטחת.

באמצעות פתרון יצירתי וחדשני זה, יכול הבנק לפנות הון נוסף למגוון שימושים ולהרחבת הפעילות העסקית, בלי להזדקק להנפקה או גיוס הון מגורמים חיצוניים.

יצוין, כי הבנק ביצע בעבר מכירת תיקי משכנתאות לגורמים מוסדיים, ואולם זו הפעם הראשונה - במזרחי-טפחות בפרט ובישראל בכלל - שבה נרכש ביטוח לתיק משכנתאות ספציפי ממבטח משנה בינלאומי, כשהמטרה היא שחרור הון לצרכים ושימושים אחרים של הבנק.

את העסקה החדשנית הובילו איתמר אמיר, מנהל יחידת הסינדיקציה, הפועלת בחטיבה העסקית שבראשה עומד אופיר מורד, ועו"ד אמיר סולר מהחטיבה המשפטית של הבנק.


לדיווחים והודעות קודמים