דירקטוריון מזרחי-טפחות בחר במשה לארי לתפקיד מנכ"ל הבנק במקום אלדד פרשר

ט"ז בסיון, תש"פ, 08 ביוני, 2020


הדירקטוריון אימץ את המלצת ועדת האיתור לתפקיד המנכ"ל שבראשה עמד יו"ר הבנק משה וידמן; המינוי ייכנס לתוקפו במחצית השנייה של חודש ספטמבר

 

דירקטוריון מזרחי-טפחות אימץ היום את המלצת ועדת האיתור לתפקיד המנכ"ל, שבראשה עמד יו"ר הדירקטוריון משה וידמן והחליט, כי סמנכ"ל ומנהל החטיבה הפיננסית משה לארי, יתמנה לתפקיד המנהל הכללי הבא של מזרחי-טפחות. לארי יחליף את אלדד פרשר, שהודיע על כוונתו לפרוש מהבנק בחודשים הקרובים.

משה לארי

היו"ר משה וידמן דיווח לחברי הדירקטוריון, כי ועדת האיתור בראשותו פעלה באופן מעמיק, יסודי ודיסקרטי ופגשה מספר מועמדים ראויים לתפקיד המנכ"ל. בסופו של תהליך החליטה הוועדה להמליץ על משה לארי לתפקיד המנכ"ל הבא, הודות לכישוריו, היותו שותף מרכזי בהצלחת הבנק בשנים האחרונות, מגוון התפקידים שמילא במזרחי-טפחות לאורך השנים ומעורבותו בשורה של נושאים אסטרטגיים ותחומי פעילות חוצי-ארגון.

"חברי ועדת האיתור התרשמו מאוד מיכולותיו הרבות של משה לארי, מניסיונו העשיר ומתרומתו המשמעותית להישגי הבנק עד היום, כמו-גם מתפיסת עולמו באשר לאתגרי העתיד ולכיווני הפעולה של מזרחי-טפחות במעלה הדרך. אנו בטוחים ביכולתו להוביל את הבנק, יחד עם אלפי העובדים והמנהלים המצוינים שלנו, להצלחות ניכרות גם בשנים הבאות", ציין משה וידמן.

משה לארי החל את עבודתו בקבוצת מזרחי-טפחות לפני למעלה מ-20 שנה, תחילה בבנק טפחות והחל מ-2005 בבנק הממוזג.

בשנת 2009 התמנה לסמנכ"ל ולחבר הנהלה במזרחי-טפחות וכיהן, בין השאר, כ-CRO ומנהל החטיבה לחשבות; כמנהל החטיבה לתכנון, תפעול, נכסי לקוחות ויעוץ, ובשנים האחרונות כמנהל החטיבה הפיננסית.

לארי צפוי להיכנס לתפקידו במחצית השנייה של חודש ספטמבר, בכפוף לאישורו של בנק ישראל.

 

 

 

לדיווחים והודעות קודמים