הצלחה גדולה להנפקה של מזרחי-טפחות

י"ח באלול, תשע"ו, 21 בספטמבר, 2016

הנפקה מוצלחת נוספת למזרחי-טפחות: הבנק יצא עם סדרת אג"ח חדשה, צמודה למדד ובשלב המוסדי שהתקיים אתמול (יום ג'), הגיעו ביקושים גבוהים של כ-3.97 מיליארד ₪. בעקבות ההתעניינות המוגברת והריבית האטרקטיבית, צפוי הבנק לגייס, בתום השלב הציבורי, סכום כולל של למעלה מ-3 מיליארד ₪.

כאמור, הסדרה החדשה צמודה למדד המחירים לצרכן ובעלת מח"מ של 5.8 שנים. אגרות החוב ייפרעו במלואן בתשלום אחד בספטמבר 2022, ומחזיקי האג"ח ייהנו מתשלום ריבית אחת לשנה, החל מ-2017. הריבית שנסגרה בשלב המוסדי עומדת על 0.99% (מרווח של 0.86% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה).

הביקושים הערים הגיעו משורה ארוכה של גורמים מוסדיים, ומצביעים על האמון הרב שנותנים המשקיעים בבנק ובחוסנו הפיננסי. בעקבות זאת והודות לריבית האטרקטיבית, החליט הבנק להגדיל את סכום ההנפקה ולקבל בשלב המוסדי התחייבויות מוקדמות בסכום כולל של כ-3 מיליארד ₪. השלב הציבורי בהנפקה יתקיים בימים הקרובים.

איגרות החוב מדורגות על ידי  Standard & Poor’s Maalotבדירוג ilAAA/Stable .

ההנפקה התבצעה באמצעות מזרחי-טפחות – חברה להנפקות בע"מ והובילה אותה חברת רוסאריו קפיטל.


לדיווחים והודעות קודמים